Apakah Perkhidmatan Ekosistem?

Dalam struktur ekosistem, manusia dan alam saling bergantung antara satu sama lain dalam kitaran ekosistem. Sekiranya salah satu daripada mereka terganggu, kitaran akan menjadi tidak seimbang. Lalu, apakah layanan yang diberikan oleh ekosistem dan apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan ekosistem?

Dalam bahan sebelumnya, telah dijelaskan bahawa ekosistem adalah unit fungsi semula jadi di mana makhluk hidup berinteraksi antara satu sama lain dan dengan persekitaran fizikal di sekitarnya. Interaksi antara makhluk hidup di habitat yang sama dapat mewujudkan sistem yang stabil.

Sementara itu, definisi perkhidmatan ekosistem itu sendiri adalah faedah ekosistem bagi manusia dan alam semula jadi. Ini dapat ditafsirkan sebagai faedah yang diperoleh manusia dari adanya ekosistem.

Pada dasarnya, faedah yang diperoleh boleh berupa keuntungan yang dapat dikira atau yang tidak dapat dikira secara langsung. Terdapat 4 kategori perkhidmatan ekosistem yang memberi manfaat kepada manusia, iaitu:

  • Perkhidmatan penyediaan

Ini adalah hasil langsung yang diperoleh dari ekosistem. Ini boleh berupa makanan, bahan mentah, air tawar, sumber genetik, dan sumber ubat.

(Baca juga: Komponen Ekosistem Berdasarkan Sifat dan Fungsinya)

  • Mengatur perkhidmatan

Ini berkaitan dengan pengaturan proses dalam ekosistem. Ini dapat berupa penyerapan karbon, pengendalian bencana, pemurnian air, pencegahan hakisan dan menjaga kesuburan tanah, pengendalian biologi, dan pendebungaan tanaman.

  • Perkhidmatan budaya (perkhidmatan budaya)

Perkhidmatan Kebudayaan berkaitan dengan faedah bukan material yang diperoleh dari ekosistem. Salah satu contohnya ialah rekreasi, nilai estetika, nilai kerohanian, agama, dan etika.

  • Perkhidmatan sokongan (perkhidmatan sokongan)

Ini adalah perkhidmatan yang diperlukan untuk menghasilkan semua perkhidmatan ekosistem lain. Seperti menyediakan habitat, produktiviti utama, dan berbasikal nutrien.

Perkhidmatan ekosistem ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Di mana, ada tiga bidang yang dapat dihasilkan darinya, iaitu dari segi ekonomi, persekitaran, dan estetika.

Salah satu contohnya ialah ekosistem hutan. Di mana, hutan menyediakan udara segar atau oksigen, air bersih, penahan air, pencegahan banjir dan sebagainya.