Elemen Pengurusan, Ada?

Menurut GR Terry dalam The Principles of Scientific Management , pengurusan adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan aktiviti orang lain. Pengurusannya sama seperti yang lain, ada unsur di dalamnya. Oleh itu, sebelum kita membincangkan unsur-unsur pengurusan, penting untuk mengetahui bahawa pengurusan itu sendiri terbahagi kepada tiga jenis, iaitu sains, seni, dan profesion.

Sebagai sains, pengurusan dilihat sebagai sesuatu yang selalu berkembang dalam membuat keputusan. Pengurusan juga boleh diajar dan diberikan kepada orang lain.

Sementara itu, pengurusan sebagai seni melihat bakat dan bakat. Dalam pengurusan, individu dapat mengurus, mengawasi, dan memimpin organisasi dengan watak, sikap dan kemahiran kepemimpinan yang berbeza untuk setiap orang. Oleh itu, pelaksanaan pengurusan mungkin berbeza-beza, bergantung pada watak pelaksana.

Terakhir adalah pengurusan sebagai profesion. Ini merujuk kepada semua jenis aktiviti yang mesti diawasi oleh setiap orang dengan peraturan yang jelas, bermula dari syarikat hingga organisasi dan dirinya sendiri.

(Baca juga: Mengetahui Tahap Pengurusan)

Elemen pengurusan diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi. Elemen pengurusan terdiri daripada manusia, wang, bahan, kaedah, mesin, dan pasaran .

Manusia atau manusia berfungsi untuk bergerak, memahami, dan memotivasi pekerja. Oleh itu, dalam pengurusan, manusia juga mempunyai peranan untuk membuat rancangan dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan tertentu.

Wang atau wang digunakan dalam pengurusan untuk membayar tenaga kerja, membeli bahan mentah, dan membayar kos penyelenggaraan mesin.

Sementara itu, bahan terdiri daripada bahan mentah, barang separuh siap, dan barang jadi. Bahan adalah sumber proses pengeluaran yang akan dikendalikan secara langsung oleh pengurus.

Kaedah atau kaedah adalah elemen yang menyokong kaedah kerja yang cekap dalam penggunaan sumber, seperti orang, wang, dan bahan, yang berkaitan dengan aktiviti pengurusan.

Elemen pengurusan seterusnya adalah mesin. Mesin atau mesin adalah elemen pengurusan yang penting kerana dapat meningkatkan kecekapan kerja dan mengurangkan kos pengeluaran.

Elemen pengurusan terakhir ialah pasar atau pasar. Pasar adalah tempat untuk menyebarkan hasil pengeluaran. Selain itu, pasaran juga merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan output pengeluaran.

Enam elemen di atas mempunyai peranan masing-masing yang mendorong pencapaian matlamat organisasi melalui pengurusan.