Apakah Gejala Sosial?

Wabak virus Corona atau Covid 19 di beberapa negara telah memberi kesan yang besar dan telah menyebabkan beberapa gejala sosial. Ini dapat dilihat dalam kemerosotan ekonomi, mengakibatkan banyak syarikat tidak dapat bertahan. Akibatnya, ada banyak PHK, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran dan mendorong orang ke garis kemiskinan.

Fenomena sosial adalah fenomena yang dicirikan oleh munculnya masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu di persekitarannya. Dengan kata lain, setiap gejala ini merupakan kesan dan penyebab gejala sosial yang lain.

Kewujudan gejala sosial dalam masyarakat ini memberi pelbagai kesan kepada manusia. Secara amnya, ini memberi kesan positif dan negatif terhadap kehidupan sosial. Kesan positif boleh berupa pemodenan dan tolong-menolong, sementara kesan negatif dapat berupa perang, jenayah, pengangguran, kemiskinan, korupsi dan kenakalan remaja.

Faktor Gejala Sosial

Pelbagai gejala sosial yang muncul dalam kehidupan sosial boleh berlaku kerana dipengaruhi oleh 2 faktor, iaitu faktor struktur dan faktor budaya.

• Faktor struktur adalah corak hubungan antara individu dan kumpulan yang berlaku dalam masyarakat. Fenomena ini, yang berlaku dalam masyarakat kerana faktor struktur, merangkumi kemiskinan struktur, kaunseling sosial dan lain-lain.

(Baca juga: Definisi Tindakan Sosial)

• Faktor budaya adalah nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Fenomena ini, yang berlaku dalam masyarakat kerana faktor budaya, merangkumi khidmat masyarakat, kenakalan remaja, dan lain-lain.

Selain itu, gejala sosial juga mempunyai sejumlah ciri yang membezakannya dengan fenomena semula jadi atau gejala lain. Beberapa ciri adalah:

• Tidak Sejagat

Kegiatan manusia yang menyebabkan fenomena ini dipengaruhi oleh keadaan budaya yang berbeza di setiap tempat. Akibatnya, aktiviti yang sama yang berlaku di dua tempat dengan budaya yang berbeza dapat menghasilkan gejala yang berbeza.

• Beragam dan Kompleks

Gejala sosial sangat pelbagai dan kompleks kerana aktiviti manusia yang menimbulkan gejala sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan geografi, ekonomi, dan psikologi.