Rumus Peluang Matematik yang senang difahami

Sekiranya kita melihat, duit syiling mempunyai 2 sisi, nombor dan gambar. Sekiranya anda dilemparkan 10 kali ke udara, apakah kemungkinan gambar itu berada di posisi teratas? Berapa kali nombor muncul di bahagian atas? Konsep inilah yang kita kenal sebagai peluang. Untuk mengetahui nilai kebarangkalian peristiwa ini, maka anda akan memerlukan sesuatu yang disebut formula kemungkinan.

Anda akan sering menggunakan formula ini semasa mempelajari kemungkinan dalam salah satu subjek, iaitu matematik. Untuk dapat menguasai formula peluang ini dengan baik, anda mesti memperhatikan ulasan di bawah.

Kenali Formula Peluang

Kita dapat mendefinisikan kebarangkalian sebagai cara untuk menentukan kebarangkalian kejadian rawak berlaku berdasarkan kemungkinan hasil dari peristiwa tersebut.

Kembali ke contoh sebelumnya mengenai duit syiling yang mempunyai 2 sisi, iaitu nombor dan gambar. Bahagian nombor akan disebut A, sementara gambarnya B. Sekiranya kita melemparkannya ke udara sepuluh kali, kita tidak akan mengetahui hasil sebenar lontaran. Kami hanya dapat mengira kemungkinan gambar akan muncul di atas.

Aktiviti membuang duit syiling ini disebut sebagai eksperimen rawak. Kami boleh mengulangi eksperimen ini beberapa kali. Rangkaian beberapa eksperimen ini disebut eksperimen. 

Nah, dalam formula kebarangkalian kita akan mengetahui Frekuensi Relatif , Ruang Sampel , dan Titik Sampel.

Frekuensi relatif

Relative Frequency adalah nilai nisbah antara jumlah peristiwa yang kita amati dan banyak eksperimen yang kita lakukan. Berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan, kami dapat formula:

kekerapan relatif formula kemungkinan matematik

Seperti contoh yang telah kami jelaskan sebelumnya, dalam 10 percubaan untuk membuang duit syiling, sisi B muncul 5 kali, jadi kami akan mendapat hasil frekuensi relatif sebanyak nilai pecahan lima persepuluh.

Bilik Contoh

Kita dapat menentukan ruang sampel sebagai kumpulan semua kemungkinan hasil eksperimen dalam eksperimen. Ruang sampel biasanya dilambangkan oleh S.

Dalam eksperimen membuang duit syiling dengan sisi A dan B, ruang sampel ialah S = {A, B}. Sekiranya kita membuang dua duit syiling, ruang sampel boleh ditulis dalam jadual berikut.

AB
A(A A)(A, B)
B(A, B)(B, B)

Ruang sampel adalah S = {(A, A), (A, B), (B, A), (B, B)}

Acara A 1 yang mengandungi dua sisi B ialah = {(B, B)}

Kejadian A 2 yang tidak mengandungi dua sisi B ialah = {(A, A), (A, B), (B, A)}

Titik Contoh

Nah, yang satu ini masih ada kaitan dengan ruang sampel. Titik sampel adalah anggota ruang sampel.

Contohnya dalam contoh di atas, dari ruang sampel S = ((A, A), (A, B), (B, A), (B, B)), titik sampel adalah (A, A), (A, B), (B, A), dan (B, B). Bilangan titik sampel boleh ditulis sebagai n (S) = 4.

Sekiranya anda biasa dengan 3 perkara ini, maka kita dapat mengetahui lebih lanjut mengenai formula kebarangkalian matematik.

Kebarangkalian Kejadian A.

Kebarangkalian kejadian A boleh ditulis sebagai P (A). Mari kita ambil contoh dadu yang mempunyai ruang sampel S = {1,2,3,4,5,6}, maka nilai n (S) adalah 6. Kemudian ada peristiwa A di mana angka 1,2,3 muncul. Peristiwa A = {1,2,3} mempunyai nilai n (A) = 3.

Kebarangkalian kejadian A dapat dinyatakan dalam formula:

kemungkinan berlakunya formula A.

jadi itu

kebarangkalian kejadian A yang terhasil adalah tiga-enam

Pelbagai Peluang Peristiwa

Setelah anda mengkaji kebarangkalian kejadian tunggal, maka anda mesti mengetahui kebarangkalian kejadian berulang. Pelbagai peluang merangkumi: 

1. Acara Bersama

Dua peristiwa A dan B dikatakan bebas antara satu sama lain sekiranya kedua-dua peristiwa tersebut tidak mempunyai persimpangan. Dua peristiwa tidak mempunyai persimpangan jika kedua-dua elemen peristiwa itu bukan unsur peristiwa B, atau sebaliknya. Rumus untuk kebarangkalian peristiwa tidak bersandar adalah:

P (A∪B) = P (A) + P (B)

2. Acara tidak saling eksklusif

Peristiwa ini adalah kebalikan dari peristiwa bebas. Terdapat persimpangan antara peristiwa A dan peristiwa B, jadi rumus dapat ditulis seperti ini:

P (A∪B) = P (A) + P (B) - P (A∩B)

3. Acara Bersyarat

Kejadian bersyarat ini boleh berlaku sekiranya peristiwa A dapat mempengaruhi kemunculan peristiwa B atau sebaliknya. Rumusannya boleh ditulis seperti ini:

Kebarangkalian kejadian B bersyarat A: P (A∩B) = P (A) × P (B | A)

Kebarangkalian kejadian A bersyarat B: P (A∩B) = P (B) × P (A | B)

4. Acara Bersama

Sekiranya dua peristiwa tidak mempengaruhi satu sama lain, maka kedua-dua peristiwa ini tidak saling mempengaruhi. Peluang untuk acara bebas dapat dirumuskan seperti berikut:

P (A∩B) = P (A) × P (B)

Itulah beberapa perkara yang mesti anda ketahui dari formula kemungkinan. Perkara-perkara ini akan dapat membantu anda memahami bahan peluang dengan mudah. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai perkara ini, sila tulis di ruangan komen. Jangan lupa kongsikan .