Definisi dan Unsur Puisi

Terdapat banyak cara untuk mengekspresikan diri dan mood anda, salah satunya adalah dengan menulis. Melalui puisi, misalnya, kita dapat meluahkan perasaan dan juga bercerita. Puisi itu sendiri adalah bentuk karya sastera yang memiliki aturan irama, sajak, dan penyusun stanza dan baris dengan pilihan kata-kata yang teliti. Ini bermaksud bahawa kata-kata yang digunakan dalam karya sastera ini akan sedikit berbeza dengan perkataan yang kita gunakan setiap hari.

Semasa kita menulis karya ini, terdapat beberapa elemen yang mesti dipertimbangkan dan boleh kita gunakan. Mari kita bincangkan apakah unsur-unsur puisi dalam artikel ini.

Majas dan Irama

Doa atau bahasa kiasan adalah kata kiasan yang digunakan oleh penulis puisi untuk mewujudkan kesan yang lebih bermakna pada mesej yang hendak disampaikan. Sementara itu, irama adalah ketegangan suara atau nada yang digunakan semasa membaca puisi agar emosi mesej dapat diterima oleh pendengar dengan lebih mudah.

(Baca juga: Contoh Puisi Lama)

Terdapat beberapa jenis bentuk pertuturan, salah satunya adalah hiperbola. Ini adalah gambaran pertuturan yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan, misalnya, dapat dilihat pada ayat berikut.

"Kerana kecantikannya, bahkan bintang malu untuk menunjukkan diri."

Kata Sambungan

Kata-kata konotasi adalah kata-kata yang mempunyai makna yang berbeza. Penggunaan kata konotasi dapat menjadikan karya lebih indah dan artistik. Beberapa contoh kata konotasi adalah bunga desa (wanita yang dikagumi di kampung), angin (sesuatu yang tidak perlu anda dengar), dan sikap anggun (menerima keadaan dengan ikhlas).

Perkataan yang dilambangkan

Kata yang dilambangkan adalah perkataan yang digunakan untuk menggantikan sesuatu yang serupa dengan perkataan tersebut. Contohnya, dalam puisi, bunga dapat melambangkan keindahan, sementara api dapat melambangkan kemarahan.

Khayalan

Dalam puisi, khayalan adalah kumpulan kata atau ayat yang menimbulkan khayalan atau khayalan pembaca. Di sini pembaca diberi gambaran, baik yang menyentuh deria penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar pembaca dapat dibawa ke pengalaman yang telah diluahkan oleh penulis.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat potongan puisi di bawah.

"Dengan senja yang samar, saat bulan purnama ia naik, setelah menghilangkan panas terik."

Kalimat ini menggambarkan suasana malam sebelum matahari terbenam melalui imaginasi visual.