3 Jenis Perlanggaran dalam Momentum dan Impuls

Secara teori, perlanggaran atau melengkung juga boleh dikatakan sebagai refleksi. Ini kerana objek bergerak mengenai objek lain yang tidak bergerak atau bergerak. Setiap hasil perlanggaran mempunyai dua watak yang berbeza, ada yang sempurna dan tidak sempurna (rawak) dan ada yang hanya sebahagian.

Salah satu contoh dalam kehidupan seharian yang sering dijumpai ialah tukul dan paku yang dipukul. Berdasarkan ketahanan atau keanjalan objek yang bertabrakan, perlanggaran dapat dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu perlanggaran ketahanan sempurna, perlanggaran perebutan separa dan perlanggaran tidak tahan lentur dengan sempurna.

1. Perlanggaran Tahan Sempurna

Perlanggaran yang berdaya tahan sempurna adalah perlanggaran yang tenaga kinetiknya dijimatkan. Di mana, dalam perlanggaran yang berdaya tahan sempurna ini, jumlah tenaga kinetik antara dua objek sebelum dan selepas perlanggaran adalah sama. Dengan kata lain, dalam perlanggaran kuat, undang-undang pemuliharaan momentum dan pemuliharaan tenaga akan berlaku.

2. Perlanggaran Separa Ketahanan

Perlanggaran sebahagiannya adalah perlanggaran antara dua objek yang jumlah tenaga kinetiknya selepas perlanggaran lebih kecil daripada jumlah tenaga kinetik sebelum perlanggaran berlaku.

(Baca juga: Momentum dan Impuls dalam Fizik)

Dalam perlanggaran ini, sebahagian tenaga kinetik diubah menjadi bentuk tenaga yang lain, sehingga tenaga kinetik selepas perlanggaran lebih kecil daripada selepas perlanggaran. Contoh perlanggaran separa tahan pada objek yang jatuh bebas dan mengalami pantulan.

3. Perlanggaran tidak tahan dengan sempurna

Dalam perlanggaran tidak berdaya tahan, ia berlaku apabila dua objek bertabrakan menyatu dan bergerak serentak. Di mana, selepas perlanggaran, kedua objek itu akan bergabung atau menjadi satu. Contoh perlanggaran ini adalah peluru yang ditembakkan ke seberkas dan bersembunyi di dalamnya.

Nilai Pekali Pemulihan

Namun, untuk membezakan 3 jenis perlanggaran ini, dapat dilihat dari nilai pekali pemulihan yang ditafsirkan sebagai nilai negatif dari nisbah antara halaju relatif kedua-dua objek tersebut setelah perlanggaran dan sebelum perlanggaran. Secara matematik, nilai pekali pemulihan boleh ditulis sebagai: e = v 1 - v 2 / v 1 - v 2 .

Nilai pekali pemulihan untuk tiga jenis perlanggaran termasuk:

  1. Dalam perlanggaran yang berdaya tahan sempurna, nilai e = 1
  2. Dalam perlanggaran separa, 0 <e <1
  3. Dalam perlanggaran tidak berdaya tahan, e = 0