Negara dengan Sistem Ekonomi Berpusat

Setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk mengatur ekonomi negara yang disebut sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu sendiri, yang didefinisikan sebagai kaedah yang digunakan oleh negara dan aparaturnya untuk mengatur perjalanan ekonomi negara, terbahagi kepada empat jenis, iaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi campuran.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan sistem ekonomi terpusat. Nah, apa-apaan?

Sistem ekonomi berpusat sering dikenali sebagai sistem ekonomi sosialis atau komando. Di sini, negara mengawal semua sumber semula jadi dan pengurusannya. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah penguasaan sumber-sumber oleh negara, pengeluaran dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, tidak ada pengiktirafan hak individu, dan kegiatan ekonomi dijalankan sepenuhnya oleh negara.

Sekeras mungkin, sistem ekonomi ini mempunyai kelebihannya. Sistem ekonomi berpusat menjadikan pemerintah bertanggungjawab untuk keseluruhan ekonomi yang sedang berjalan. Keuntungan diagihkan secara lebih sekata, agar ketidaksamaan sosial dapat dielakkan.

Sistem ekonomi ini juga cenderung mudah dalam proses pengurusan dan penyeliaan.

Cuma, di sini tidak ada hak milik peribadi atau tidak dikenali kerana semua produk dimiliki dan dikawal selia oleh negara. Oleh itu, daya kreatif rakyat juga tidak dikembangkan. Monopoli penuh yang dilakukan oleh negara sering merugikan masyarakat.

Negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi terpusat biasanya mempunyai pemerintahan komunis, misalnya, seperti Korea Utara, China dan Cuba.

Korea Utara

Korea Utara menggunakan sistem ekonomi berpusat kerana penjajahan Kesatuan Soviet pada tahun 1945. Sistem ekonomi di Korea Utara dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh pemerintah. Hampir semua usaha yang sangat penting untuk kehidupan rakyatnya dilaksanakan oleh negara dengan komuniti pekerja sebagai penjawat awam.

(Baca juga: Pelbagai Sistem Ekonomi di Dunia, Apa Itu?)

Rakyat Korea Utara sangat bergantung pada pemerintah untuk memenuhi bahkan keperluan hidup yang paling mendasar, seperti makanan, minuman, perumahan, dan pendidikan dan kesihatan. Kewangan Korea Utara dimaksimumkan untuk membiayai teknologi nuklear dan bom hidrogen. Banyak negara telah membebankan Korea Utara dan menyukarkannya untuk melakukan perdagangan luar negeri.

China

Sementara itu, China mula menerapkan sistem ekonomi terpusat di bawah pimpinan Mao Zedong. Mereka meniru Kesatuan Soviet dengan parti komunis sebagai parti tunggal negara dan sistem sosialis sebagai asas ekonomi. Walaupun China mula mereformasi sektor ekonomi untuk menjadi lebih kapitalis, pengaruh politik parti komunis masih kuat. China membenarkan sektor swasta mencari keuntungan melalui perniagaan, selagi tidak melanggar kuasa pemerintah dan tidak mengganggu kepentingan awam. Pemerintah masih mengatur beberapa sektor ekonomi, seperti perbankan, kebijakan fiskal, sektor perdagangan, dan pengendalian pertukaran asing.

Cuba

Negara seterusnya yang menggunakan sistem ekonomi ini ialah Cuba. Cuba dipengaruhi oleh orang Sepanyol semasa pendudukan Angkatan Bersekutu. Ketika Kesatuan Soviet runtuh, Cuba mengalami krisis makanan kerana bergantung kepada bekalan minyak, makanan dan perdagangan. Kemudian, Cuba menerapkan perubahan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat yang diatur oleh Parti Komunis Kuba. Pemerintah kemudian bertindak mengatasi krisis negara dengan mengubah tanah pemerintah menjadi tanah kolektif yang diuruskan oleh masyarakat. Cuba kemudian menyerahkan pengurusan pengeluaran dan pengedaran makanan kepada masyarakat dan ini terbukti dapat meningkatkan pengeluaran dan pengedaran makanan.

Tidak banyak negara yang masih mempunyai sistem ekonomi terpusat. Selain dari tiga negara di atas, hanya Vietnam yang menggunakan sistem ekonomi ini. Keempat negara menjadi lebih fleksibel dalam pelaksanaannya.

Matlamat Negara dengan Sistem Ekonomi Berpusat

Terdapat beberapa tujuan bagi negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi ini, termasuk:

1. Menggalakkan kekuatan industri.

2. Sistem ekonomi berpusat tidak membenarkan monopoli oleh sektor swasta kerana ekonomi dikawal sepenuhnya oleh pemerintah.

3. Tahap pengeluaran dan ketersediaan barang dapat disesuaikan untuk memenuhi permintaan penduduk yang tepat.

4. Sistem ekonomi ini dapat menyelaraskan masyarakat dan pemerintahan melalui wawasan negara.

5. Sistem ekonomi ini mampu mewujudkan ruang untuk mobilisasi sumber yang lebih baik kerana pengeluaran dijalankan dengan berkesan dan seefisien mungkin.

6. Terdapat tindak balas yang mudah terhadap bencana dalaman dan kecemasan.

7. Mengutamakan kesejahteraan sosial sebagai keutamaan.

8. Menggalakkan kesaksamaan di kalangan pengguna.

9. Membolehkan kerajaan memantau semua aspek ekonomi.

10. Projek ekonomi di negara yang menggunakan sistem ekonomi terpusat dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu pelaburan swasta, seperti dalam sistem ekonomi kapitalis.