Kepentingan Kerjasama dalam Pelbagai Bidang Kehidupan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak boleh hidup sendiri dan tentu saja memerlukan pertolongan dari manusia lain. Atas sebab ini, semangat bekerjasama dan saling bekerjasama dikemukakan dalam kehidupan peribadi dan sosial. Inilah kekuatan untuk mencapai matlamat nasional yang tertanam dalam cogan kata Bhinneka Tunggal Ika.

Moto Unity in Diversity sendiri mempunyai makna yang sangat luas untuk mengukuhkan kerjasama dalam usaha memupuk perpaduan dan integriti nasional. Lebih-lebih lagi, Dunia mempunyai pluralisme yang sangat besar dengan kepelbagaian wilayah yang kaya dengan etnik, bahasa dan adat istiadat. Ini adalah salah satu makna penting dalam memupuk kerjasama dalam pelbagai bidang untuk Dunia, sehingga menjadi negara yang hebat.

Oleh itu, semua orang mesti menyedari dan menerima kepelbagaian dalam kehidupan sosial mereka dan kemudian berusaha untuk bersama-sama mengembangkan perpaduan dan integriti nasional. Jadi dalam kehidupan seharian, setiap warganegara harus menjauhkan diri dari eksklusivisme yang dapat memecahbelahkan perpaduan dan integriti negara.

(Baca juga: Pengaruh Interaksi Spasial terhadap Kehidupan di Negara-negara ASEAN)

Di samping itu, kerjasama dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Dunia juga mempunyai sejumlah makna penting lainnya, termasuk memperkukuhkan perpaduan dan integriti nasional, memperkuat persaudaraan dan kerjasama, dan mendorong munculnya semangat saling bekerjasama dan kekeluargaan.

Kepentingan Kerjasama di Dunia Antarabangsa

Sebagai sebuah negara yang dilahirkan dan berkembang sebagai masyarakat dunia, Indonesia juga perlu bekerjasama dengan pelbagai negara. Ini sejajar dengan perenggan keempat Pembukaan Perlembagaan 1945 (UUD), yang menekankan bahawa Dunia terlibat dalam usaha untuk melaksanakan ketertiban dunia.

Pentingnya kerjasama antarabangsa untuk rakyat Dunia adalah bahawa ia dapat menjadi bentuk hubungan baik antara negara dengan negara lain untuk memenuhi keperluan rakyatnya dan juga untuk kepentingan negara-negara di dunia.

Kerjasama antarabangsa merangkumi pelbagai bidang seperti politik, sosial, pertahanan dan keselamatan, budaya dan ekonomi. Sudah tentu, kerjasama antarabangsa yang dijalankan masih dipandu oleh dasar luar setiap negara.

Terdapat beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan, yaitu kerjasama dua hala (antara dua negara), kerjasama regional (wilayah atau wilayah), kerjasama multilateral (banyak negara), dan kerjasama internasional (negara-negara di seluruh dunia).