Sifat Kearifan Tempatan

Dalam susunan kehidupan manusia, modenisasi adalah sesuatu yang sukar dielakkan. Walaupun begitu, kearifan tempatan tidak bermaksud dapat ditinggalkan. Ini kerana kearifan tempatan menyimpan nilai-nilai yang berakar umbi dalam masyarakat. Lalu, apa definisi, ciri dan fungsi kearifan tempatan?

Secara umum, istilah "kearifan lokal" terbentuk dari dua kata, iaitu "kearifan dan kearifan lokal, sehingga dapat difahami sebagai gagasan lokal setempat yang bijaksana, penuh kebijaksanaan, bernilai baik yang disemat dan diikuti oleh anggota masyarakat. Oleh itu, kearifan tempatan dapat didefinisikan sebagai hasil dari proses penyesuaian dari generasi ke generasi untuk waktu yang lama ke persekitaran semula jadi di mana mereka tinggal dan menjadi sistem kehidupan yang diturunkan antara generasi.

Kearifan tempatan tercermin dalam setiap aktiviti masyarakat seperti agama, budaya dan adat istiadat. Etika masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai murni berbudaya dapat menjadi bentuk kearifan tempatan, jika memenuhi ciri-ciri berikut:

 • Mampu bertahan menentang budaya luar
 • Mempunyai kemampuan untuk menampung unsur budaya
 • Mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan unsur budaya luaran ke dalam budaya asli
 • Mempunyai kemampuan untuk mengawal
 • Mampu memberi arah pengembangan budaya

(Baca juga: Mengenal Teknologi Hijau)

Di samping itu, kearifan tempatan pada dasarnya dinamis, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kearifan tempatan dalam pengembangannya terus digunakan sebagai panduan dalam kehidupan, sehingga memiliki beberapa fungsi, termasuk:

 • Berfungsi untuk pemuliharaan dan pemeliharaan sumber semula jadi (SDA)
 • Berfungsi untuk pengembangan Sumber Manusia (HR) seperti upacara kitaran hidup
 • Berfungsi untuk pengembangan budaya dan sains
 • Berfungsi sebagai nasihat, kepercayaan, sastera dan pantang larang
 • Terdapat makna etika dan moral
 • Juga, ada makna politik

Pada asasnya, kearifan tempatan berbeza dalam dimensi dan masa tertentu. Perbezaan kearifan lokal di setiap wilayah di Dunia terjadi disebabkan oleh keadaan geografi yang berbeza antara wilayah, sehingga penyesuaian kearifan lokal terhadap lingkungan juga mengalami perbedaan. Oleh itu, kearifan tempatan nyata dan tidak ketara.

Potensi Kebijaksanaan Tempatan di Dunia

Kearifan tempatan yang terdapat dalam pelbagai aspek kehidupan manusia mempunyai tujuan dan ciri yang tentunya bertujuan baik untuk alam dan kelestarian untuk hidupan. Terdapat beberapa kearifan tempatan yang terdapat di Dunia, termasuk:

 • Kearifan tempatan dalam karya masyarakat
 • Kearifan tempatan dalam penggunaan sumber semula jadi
 • Kearifan tempatan dalam mitos masyarakat
 • Kearifan tempatan dalam bidang pertanian
 • Kearifan tempatan dalam cerita budaya, nasihat dan kesusasteraan.