Faedah Perdagangan Antarabangsa

Kegiatan perdagangan antara negara atau perdagangan antarabangsa, dalam hal ini eksport dan import, memberikan keuntungan yang berbeza bagi ekonomi setiap negara yang menjalankan kegiatan perdagangan ini. Lebih-lebih lagi, pada masa ini disokong oleh kemajuan teknologi, sehingga memudahkan pengedaran perdagangan antara negara dan memberikan manfaat yang besar bagi negara-negara yang terlibat.

Perdagangan antara negeri atau perdagangan antarabangsa adalah perdagangan yang dilakukan oleh entiti perniagaan atau syarikat yang mewakili negaranya dengan entiti perniagaan atau syarikat yang mewakili negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Negara-negara yang terlibat dalam aktiviti perdagangan mengharapkan keuntungan positif, terutama bagi keadaan ekonomi negara masing-masing.

Terdapat beberapa faedah yang dapat diperoleh oleh Negara yang melakukan kegiatan perdagangan, baik dari segi ekonomi dan pemenuhan keperluan, termasuk:

Menerima faedah

Menjana keuntungan adalah objektif utama aktiviti perdagangan. Perdagangan yang dilakukan antara negara memberikan keuntungan yang lebih besar kerana jangkauan pasaran yang luas, sehingga pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pengeluar juga akan meningkat.

Memperoleh Barang Yang Tidak Dapat Dihasilkan secara Domestik

Batasan sumber semula jadi di setiap wilayah berbeza. Sekiranya kawasan tidak dapat menghasilkan produk tertentu, sekarang kawasan tersebut dapat memperoleh barang yang diinginkan dengan mudah melalui kegiatan perdagangan.

Menjalin Persahabatan Antara Negara

Berdagang dengan negara lain sering menjalin persahabatan antara negara yang terlibat dalam perdagangan. Hubungan antara negara akan menjadi lebih erat dengan perdagangan antara negara.

Pemindahan Teknologi Moden

Teknologi moden diperlukan untuk menjadikan proses pengeluaran seefisien mungkin. Kualiti yang dihasilkan dari teknologi moden juga dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna untuk memilih produk.

(Baca juga: Bincangkan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Neraca Perdagangan)

Untuk memenuhi keperluan teknologi moden, beberapa negara telah mengimport peralatan teknologi moden. Dari pertukaran ini, negara yang mengimport akan dibantu oleh peralatan ini.

Memperluas Pasaran untuk Produk Dunia

Pemasaran adalah proses penting dalam perdagangan. Sekiranya pemasaran sesuatu produk dapat meliputi kawasan yang luas, maka keadaan ini akan memudahkan pengeluar menjual barang mereka. Perdagangan antara negara dapat memperluas pasaran untuk produk Dunia dan jangkauannya akan lebih luas, sehingga dapat memasarkan dan menjual lebih banyak produk kepada pengguna.

Menambah Pertukaran Asing

Tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti perdagangan antara negara dalam bentuk eksport juga dapat meningkatkan pertukaran wang asing negara itu. Dengan peningkatan jumlah eksport di sesebuah negara, pertukaran wang asing akan meningkat, sehingga negara tersebut akan menjadi lebih kaya.