Menentukan Hasil Vektor dengan Kaedah Grafik dan Analisis

Seperti yang telah kita bincangkan dalam artikel sebelumnya, vektor adalah simbol matematik yang mempunyai arah dan besaran. Oleh kerana itu, operasi pada vektor tidak semudah menambahkan atau mengalikan nombor biasa. Dalam fizik, vektor biasanya digunakan untuk menunjukkan halaju, daya dan momentum. Tetapi, bagaimana anda mencari arah dan besaran atau vektor yang dihasilkan? Terdapat 2 cara yang boleh digunakan untuk mencari vektor yang dihasilkan, iaitu kaedah grafik dan kaedah analisis.

Kaedah Graf

Semasa menggunakan kaedah grafik, lukisan vektor mestilah sesuai dengan skala. Arah vektor sepadan dengan arah anak panah vektor dan ukuran vektor mesti sepadan dengan panjangnya. Selepas itu, kita boleh menggunakan kaedah penambahan atau penolakan vektor untuk menentukan besarnya vektor yang dihasilkan. Setelah dijumpai, ukur panjang dan arah vektor menggunakan protraktor.

(Baca juga: Mari Cari, Jenis dan Sifat Vektor)

Kelemahan kaedah ini adalah bahawa ia dapat menyebabkan kesalahan sistematik ketika mengira dua atau lebih vektor.

Kaedah Analisis

Tidak seperti kaedah grafik, kaedah analisis menentukan magnitud dan arah vektor melalui formula dan lakaran. Kaedah ini dijalankan dengan menggunakan rujukan dalam bentuk sistem koordinat Cartesian dengan titik permulaan pada koordinat (0, 0).

Berikut ini adalah formula pengiraan vektor menggunakan kaedah analisis.

terhasil1

Selain daripada kaedah grafik dan analitik, pada dasarnya terdapat beberapa cara lain yang dapat digunakan untuk melakukan operasi vektor, baik penambahan maupun pengurangan. Di sini, kita boleh menggunakan kaedah segitiga, kaedah Tier dan kaedah Polygon. Penjelasan mengenai ketiga-tiga kaedah ini dapat dilihat di sini.