Jenis sungai berdasarkan sumber air

Permukaan bumi kita dikelilingi oleh air. Ini dapat dilihat dari komposisi perairan yang lebih besar dari darat, di mana 71 persen adalah air, sedangkan daratan hanya 29 persen. Dari semua air di bumi, 96 persen adalah air masin di lautan dan selebihnya adalah air tawar, salah satunya adalah sungai. Jadi, apa itu sungai, dan apa jenisnya?

Sungai adalah bahagian permukaan bumi yang terletak lebih rendah daripada permukaan tanah di sekitarnya. Sungai menjadi saluran untuk mengalirkan air tawar ke laut, tasik, paya, atau ke sungai lain.

Secara semula jadi, sungai mengalir semasa menjalankan aktiviti yang saling berkaitan antara satu sama lain. Kegiatan ini merangkumi hakisan (hakisan), pengangkutan (pengangkutan) dan pemendapan (pemendapan). Ketiga-tiga aktiviti ini bergantung kepada faktor cerun lembangan sungai, isipadu air sungai, dan halaju aliran.

Dunia mempunyai banyak sungai dan jumlahnya mencapai lebih dari 500 sungai. Berdasarkan sumber air, jenis sungai di Dunia dapat dibahagikan kepada sungai hujan, sungai glasier, dan sungai campuran.

Sungai Hujan

Sungai jenis ini mempunyai sumber air yang berasal dari hujan, baik secara langsung atau tidak langsung. Sumber air langsung bermaksud bahawa curah hujan langsung mengalir ke aliran sungai, sementara sumber air tidak langsung bermaksud bahawa hujan menembus tanah dan kemudian muncul sebagai mata air dan membentuk aliran sungai.

(Baca juga: 5 Sungai Terpanjang di Dunia)

Secara umum, sungai di Dunia adalah sungai hujan kerana terletak di kawasan tropika.

Sungai Glasier

Ini adalah sungai yang sumber airnya berasal dari pencairan ais atau salji. Jenis sungai ini berasal dari gunung yang diliputi salji, dan kerana perubahan suhu, salji mencair dan bergerak melalui lembah gunung untuk membentuk aliran sungai. Contohnya, sungai Mamberamo, yang airnya berasal dari ais di Puncak Jayawijaya, Papua yang diliputi salji.

Sungai Campuran

Ini adalah sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan dan salji lebur. Pembentukan sungai mengalir dari salji lebur ini yang bercampur dengan air hujan dari hujan langsung dan air hujan yang diserap oleh tanah. Sungai campuran di Dunia hanya boleh dijumpai di Papua seperti sungai Digul.