Jenis Tenaga Kerja

Salah satu komponen penting yang mendorong ekonomi sebuah negara adalah buruh. Ini disebabkan oleh penglibatan tenaga kerja secara langsung dalam proses menghasilkan barang dan perkhidmatan yang dapat menggerakkan roda ekonomi, sehingga memberi kesan positif terhadap pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Buruh (UU) No. 13 tahun 2003, buruh itu sendiri adalah setiap orang atau individu yang mampu melakukan kerja untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan, untuk memenuhi keperluan peribadi dan masyarakat. Secara umum, pekerja mempunyai kriteria yang mesti dipenuhi, iaitu pada usia produktif atau usia kerja, iaitu antara 18 tahun dan 64 tahun.

Sementara itu, jenis tenaga kerja di Dunia terbahagi kepada 4, baik dari segi kualiti, sifat, hubungan dengan produk, dan jenis pekerjaan. Berikut ini adalah perbincangan terperinci mengenai jenis tenaga kerja yang berlaku di Dunia, mari kita lihat!

Tenaga Kerja Berdasarkan Kualiti

Sekiranya anda melihat dari aspek kualiti, tenaga kerja dapat dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu:

  • Pekerja yang berpendidikan adalah pekerja yang memerlukan pendidikan sebelum mereka dapat menjalankan tugas. Contohnya, guru, doktor, cermin mata, polis, dan sebagainya.
  • Pekerja yang terlatih adalah pekerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya memerlukan latihan sebelum mereka dapat bekerja. Contohnya, pahat, tukang jahit, pemandu, dan mekanik.
  • Pekerja yang tidak berpendidikan adalah pekerja yang tidak memerlukan pendidikan atau latihan terlebih dahulu, pekerjaan dapat dilakukan bagi mereka yang mempunyai keinginan. Contohnya, tukang sapu, lelaki sampah, tukang letak kereta, kuli, dan pekerja binaan.

(Baca juga: Perbezaan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja)

Tenaga Kerja Berasaskan Alam

Sekiranya anda melihatnya dari sifatnya, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, iaitu:

  • Tenaga Spiritual adalah tenaga kerja yang cenderung menggunakan lebih banyak kemampuan otak untuk bekerja. Pekerja ini biasanya adalah orang yang bekerja di tempat yang agak bersih dan selesa, seperti pejabat. Contohnya, pengurus syarikat, pengarah, dan pegawai negeri.
  • Pekerja Fizikal adalah pekerja yang diminta menggunakan tenaga mereka dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Contohnya, pekerja kilang atau pekerja ladang.

Tenaga Kerja Berdasarkan Hubungan dengan Produk

Berdasarkan hubungan dengan produk, jenis tenaga kerja ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu:

  • Tenaga Kerja Langsung adalah mereka yang bekerja dan terlibat secara langsung dalam proses membuat atau menghasilkan sesuatu produk. Biasanya, di sebuah syarikat besar, jumlah tenaga kerja langsung yang diperlukan cukup besar untuk mempercepat proses pengeluaran. Contohnya, pekerja seperti tukang jahit di syarikat tekstil.
  • Tenaga Kerja Tidak Langsung, iaitu orang yang cenderung mempunyai tugas yang lebih ringan (secara fizikal) kerana tugasnya bukan untuk membuat tetapi merancang dan mengawasi pengeluaran. Mereka yang tergolong sebagai pekerja tidak langsung biasanya mempunyai pendidikan tinggi. Contohnya, pengurus, penyelia, dan pengarah.

Buruh mengikut Jenis Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, tenaga kerja dapat dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu:

  • Pekerja Lapangan adalah pekerja yang kerjanya langsung ke lapangan, bahkan kadang-kadang berurusan langsung dengan pelanggan. Contohnya, pemasaran lapangan.
  • Pekerja Kilang, iaitu pekerja yang bekerja di kilang, biasanya di bahagian pengeluaran.
  • Pekerja pejabat adalah pekerja yang bekerja di pejabat, seperti pegawai pentadbiran dan kewangan. Mereka biasanya adalah orang terpilih dengan kebolehan atau kemahiran khas.