Definisi Tindakan Sosial

Dalam kehidupan sosial, tidak menghairankan jika anda bekerjasama dalam menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran di sekitarnya. Contohnya, dengan bekerjasama membersihkan kawasan sekitar pada hujung minggu. Ini adalah contoh tindakan sosial dalam masyarakat. Tetapi adakah anda tahu maksud tindakan sosial?

Tindakan sosial adalah salah satu konsep penting dalam sains sosial. Di mana, tindakan sosial ini adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Ciri-ciri tindakan sosial merangkumi tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tingkah laku orang lain, tindakan sosial mempunyai arah dan akibat, dan tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain.

Pada hakikatnya, terdapat 3 teori dalam bidang sosiologi yang dapat menentukan makna tindakan sosial, iaitu teori interaksi simbolik, teori definisi situasi, dan teori drama.

1. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksi simbolik ini adalah salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam penyelidikan sosiologi. Di mana, teori ini menganggap bahawa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini memfokuskan kepada pentingnya konsep kendiri dan persepsi yang dimiliki oleh individu berdasarkan interaksi dengan individu lain.

(Baca juga: Interaksi Sosial: Definisi, Karakteristik dan Syarat Kejadian)

Teori ini dikemukakan oleh George Herbert Mead. Menurutnya, interaksi manusia adalah dengan menggunakan simbol atau tanda yang mempunyai makna. Terdapat 3 perkara utama dalam interaksi simbolik ini, iaitu; manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan oleh orang lain, makna diciptakan dalam interaksi manusia, dan makna diubah melalui interpretasi.

Contoh umum yang terdapat dalam masyarakat adalah ketika seseorang mati, untuk memberi tanda bahawa seseorang berkabung atau berduka, penduduk akan memberikan simbol bendera kuning atau tanda di sekitar persekitaran rumah pengebumian. Ini dilakukan untuk menyampaikan mesej kepada penonton bahawa seseorang telah meninggal dunia.

2. Teori Definisi Situasi

Teori seterusnya yang menentukan makna tindakan sosial adalah teori definisi situasi. Teori ini dikemukakan oleh WI Thomas, di mana dikatakan bahawa manusia tidak segera bertindak balas ketika mereka mendapat rangsangan luar. Tindakan seseorang selalu didahului oleh tahap penilaian dan pertimbangan atau rangsangan luaran dipilih melalui proses menafsirkan situasi atau membuat definisi yang kemudian menghasilkan makna.

Salah satu contoh seseorang memberi salam, rangsangan yang akan berlaku adalah tindak balas yang dipilih dan diberi makna terlebih dahulu. Contohnya, seorang gadis mendapat sapaan dari seorang lelaki yang tidak dia kenal, lalu dia menafsirkan bahawa ucapan dari lelaki itu tidak berdasarkan niat baik, maka gadis itu cenderung bereaksi dalam bentuk tindakan yang sesuai dengan penafsirannya, misalnya mengabaikan ucapan itu.

3. Teori Dramaturgi

Teori ini pertama kali diciptakan oleh Erving Goffman pada tahun 1959 dalam karyanya yang berjudul "Presentation of Self in Everyday Life". Dramaturgy adalah teori yang menunjukkan bahawa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia.

Dramaturgi adalah pendalaman konsep interaksi sosial, yang menandakan idea individu yang kemudian mencetuskan perubahan sosial dalam masyarakat menuju era kontemporari. Teori Dramaturgi ini muncul sebagai reaksi terhadap konflik sosial dan perkauman dalam masyarakat.

Salah satu contohnya, pemain bola sepak yang kelihatan tegas dan garang menghadapi lawan di padang hijau, tetapi ketika pulang ke rumah, dia menjadi seorang yang lembut dan ceria sejurus bertemu dengan isteri dan anak-anaknya.