Siapa yang Disebut Pengguna Maklumat Perakaunan?

Auguste Comte, seorang ahli falsafah Perancis, mengatakan bahawa perakaunan adalah proses mengenal pasti, mengukur, dan melaporkan maklumat yang berkaitan dengan ekonomi. Maklumat ini kemudian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengurus, pelabur dan pihak berkuasa yang berkaitan. Tetapi, hanya pengurus dan pelabur yang boleh menggunakan maklumat daripada akauntan? Siapa lagi yang sebenarnya bergantung pada maklumat ini?

Secara umum, terdapat dua pihak yang memerlukan maklumat perakaunan, iaitu pihak dalaman dan pihak luar. Kedua-duanya dibezakan oleh hubungan mereka dengan syarikat.

Bahagian dalaman

Pihak dalaman adalah pihak yang bertanggungjawab mengurus dan menjalankan pengurusan syarikat. Pengguna dalaman dipanggil pengguna dalaman . Pihak dalaman termasuk pemilik syarikat, pengurus, dan pekerja syarikat.

1. Pemilik

Pemilik syarikat mempunyai minat untuk mengetahui keadaan ekonomi perniagaannya, sama ada syarikatnya berjalan dengan baik atau tidak. Laporan perakaunan dapat membantu pemilik memahami kedudukan kewangan, keadaan pelaburan, membandingkan akaun dengan tempoh sebelumnya, dan melihat prospek masa depan dan kemungkinan hasil syarikat.

2. Pengurusan

Pengurus adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap syarikat, jadi mereka bergantung pada maklumat perakaunan untuk menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, untuk menentukan harga produk, pengurus pengeluaran memerlukan maklumat daripada akauntan mengenai pengiraan kos pengeluaran.

(Baca juga: Memahami Perakaunan dan Objek dan Prosesnya)

3. Pekerja

Kakitangan syarikat juga perlu mengetahui maklumat perakaunan. Mereka dapat menggunakannya sebagai bahan dalam membincangkan kontrak pekerjaan, cadangan kesejahteraan, untuk kepentingan pekerja lain.

Pihak luar

Pihak luar adalah pihak di luar syarikat tetapi mempunyai hubungan dengan syarikat, sama ada sebagai rakan kongsi atau sebagai pemegang saham. Pihak luar termasuk pemiutang, kerajaan, pelabur dan orang ramai.

1. Pemiutang

Pemiutang adalah pihak yang memberikan bantuan kredit atau pinjaman kepada syarikat, seperti bank. Pemiutang perlu mengetahui maklumat kewangan syarikat untuk menilai kemampuan syarikat untuk membayar balik pinjaman yang telah diberikan.

2. Kerajaan

Syarikat tentu mempunyai cukai yang mesti dibayar kepada kerajaan. Oleh itu, kerajaan sebagai pemungut cukai menggunakan maklumat perakaunan untuk mengira kos cukai yang mesti dibayar oleh syarikat.

3. Pelabur

Pelabur adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk melaburkannya di syarikat. Oleh itu, pelabur menggunakan maklumat kewangan syarikat untuk melihat kemampuan dan prospek masa depan syarikat. Perakaunan juga membolehkan para pelabur mengetahui keselamatan pelaburan.

4. Masyarakat

Kumpulan masyarakat merangkumi pengguna dan mereka yang akan menjadi pekerja syarikat. Sebagai pengguna, orang menggunakan maklumat perakaunan untuk menilai hubungan perdagangan atau perniagaan masa depan. Di samping itu, melalui maklumat perakaunan, orang ramai juga dapat melihat sumbangan syarikat terhadap skala ekonomi nasional dan pengembangan kesejahteraan korporat. Perkara ini dapat dipertimbangkan semasa melamar pekerjaan.