Nombor Akar: Sifat dan Operasi untuk Mengira Anda Boleh Belajar

Nombor yang hasilnya bukan nombor rasional atau nombor tidak rasional adalah nombor akar, atau ia juga boleh disebut nombor bentuk akar. Walaupun mempunyai hasil yang bukan nombor rasional atau nombor tidak rasional, nombor akar itu sendiri adalah sebahagian daripada nombor tidak rasional, angka yang tidak dapat ditukar menjadi bentuk pecahan biasa, jika anda cuba mengubahnya menjadi pecahan perpuluhan, maka jumlah hasilnya tidak akan berhenti, dan juga tidak mempunyai corak tertentu.

Nombor radikal akan ditandakan dengan simbol khas, yang merupakan simbol "root" (√). Asal simbol akar "√" diperkenalkan oleh ahli matematik Jerman Christoff Rudolff dalam bukunya Die Coss . Simbol itu dipilih kerana memiliki persamaan dengan huruf "r" yang diambil dari kata "radix", yang merupakan bahasa Latin untuk akar kuasa dua.

Sifat dan Operasi Mengira Nombor Akar

Dalam menangani masalah bilangan radikal, ada sifat yang mesti anda perhatikan bersama. Sebilangan sifatnya:

 • n√am = am / n
 • pn√a + qn = (p + q) n√a
 • pn√a - qn = (pq) n√a
 • n√ab = n√ax n√b
 • n√a / b = n√a / n√b di mana  b ≠ 0
 • m√n√a = mn√a

Anda akan memanfaatkan sifat ini semasa bekerja dengan radikal. Selain sifat, anda juga harus mengetahui operasi untuk mengira nombor punca. Operasi aritmetik ini juga dapat membantu anda dalam menjawab pelbagai jenis masalah dari nombor radikal. Sifat operasi adalah seperti berikut:

 • a√c + b√c = (a + b) √c
 • a√c - b√c = (a - b) √c
 • √ax √b = √axb

Anda akan memanfaatkan sifat operasi ini untuk dapat melakukan pelbagai masalah bilangan radikal yang akan kita bincangkan di bawah.

Contoh masalah

 1. 3 √8 + 5 √8 + √8

  Jawapan:

  = 3 √8 + 5 √8 + √8

  = (3 + 5 +1) √8

  = 9 √8

 2. 5 √2 - 2 √2

  = 5 √2 - 2 √2

  = (5 - 2) √2

  = 3 √2

 3. √4 x √8 

  Jawapan:

  = √ (4 x 8)

  = √32

  = √ (16 x 2)

  = 4 √2

 4. √4 (4 √4 -√2)

  Jawapan:

  = (4 x √16) - √8

  = (4 x 4) - (√4 x √2)

  = 16 - 2 √2

 5. Hasil √300: √6 ialah

  Jawapan:

  √300: √6 = √300 / 6

  = √50

  = √25 x √2

  = 5√2

 6. Hasil 5 √2 - 2 √8 + 4 √18 adalah

  = 5 √2 - 2 √8 + 4 √18

  = 5 √2 - 2 (√4 x √2) + 4 (√9 x √2)

  = 5 √2 - 2 (2 x √2) + 4 (3 x √2)

  = 5 √2 - 4 √2) + 12 √2

  = (5 - 4 + 12) √2

  = 13 √2

 7. Hasil 3√6 + √24 adalah

  3√6 + √24

  = 3√6 + √4 × 6

  = 3√6 + 2√6

  = 5√6

Setelah mengetahui sifat dan juga operasi pengiraan bentuk root, ditambah dengan masalah contoh, anda seharusnya dapat menguasai bahan ini jika anda menambah banyak latihan. Manfaatkan masa anda dengan sebaik-baiknya dalam belajar agar anda dapat menyerap setiap pengetahuan dengan baik. Adakah ada yang membuat anda keliru? Sekiranya ada, anda boleh menulisnya di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk berkongsi pengetahuan ini dengan orang ramai!

Original text