Apa yang anda tahu mengenai Indiche Partij?

Dalam fasa sejarah Dunia dalam mencapai kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, gerakan nasional yang berlaku dari 1908 hingga 1945 menjadi tonggak semangat untuk mewujudkan semua itu. Gerakan nasional umumnya dilakukan dengan menggunakan pelbagai organisasi atau persatuan, mulai dari pendidikan, perdagangan hingga politik.

Organisasi atau persatuan yang dibentuk bertujuan untuk mempermudah penyebaran doktrin kepada masyarakat Dunia untuk mempromosikan kemerdekaan sepenuhnya. Adakah organisasi Budi Utomo, yang dimulakan oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo bersama Soetomo pada 20 Mei 1908, organisasi pertama yang menjadi tonggak untuk kemunculan organisasi lain dalam gerakan nasional, termasuk Indiche Partij.

Indische Partij adalah organisasi yang dibentuk oleh kumpulan tiga Dr. EFE Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), RM. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo pada 25 Disember 1912 di Bandung. Bagaimana organisasi ini bermula?

Semua Tentang Indiche Partij

Indische Partij, yang dalam bahasa Dunia disebut Parti Hindia, adalah organisasi politik pertama yang mempunyai tujuan politik, iaitu kemerdekaan Dunia. Keberanian para pengasasnya dalam memulakan gerakan secara politik menjadikan gerakan lebih sukar daripada organisasi pergerakan sebelumnya, kerana Belanda menganggap organisasi ini sebagai ancaman. Atas dasar ini, Belanda tidak pernah memberikan izin atau memberikan pengiktirafan sah kepada organisasi Indiche Partij.

(Baca juga: Sejarah penubuhan Budi Utomo)

Sebenarnya, tiga tokoh yang dengan lantang menyuarakan tindakan tidak berperikemanusiaan yang mereka muat naik di ruangan De Expres harus merasakan kesejukan tembok penjara dan pengasingan.

Seperti, Raden Mas Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar dewantara), ia menjadi watak pertama yang menyuarakan tindakan tidak berperikemanusiaan ini dan menulis artikel 'Als ik een Nederlander adalah' yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Dunia bermaksud 'Jika saya orang Belanda' di ruangan De Menyatakan. Artikel ini membawanya ke tong besi dan menjalani urapan di Belanda kerana dianggap menghina pemerintah.

Pengasas lain yang juga merasakan dinding penjara dan pengasingan yang sejuk adalah dr. Cipto Mangunkusmo, yang menggunakan media yang sama dengan "De Express" untuk menerbitkan artikel yang menimbulkan ketakutan, kebimbangan dan kekuatan, yang berisi sindiran terhadap pemerintah Belanda. Watak lain, Douwes Dekker, merasakan hal yang sama, menulis dengan tajam. Mereka bertiga dihukum pengasingan di Belanda hingga tahun 1919.

Sekembalinya dari pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker akhirnya mengabdikan diri untuk pendidikan. Douwes Dekker pada tahun 1940 kemudian mendirikan Institut Ksatrian di Sukabumi, Jawa Barat. Ini berdasarkan kesedaran bahawa kemerdekaan sepenuhnya dapat diperoleh oleh orang-orang Dunia melalui pendidikan. Ki Hadjar mengasaskan Taman Siswa dan memperkenalkan istilah Tut Wuri Handayani. Sementara itu, dr. Wahidin, dalam pengasingan di Belanda dan Pulau Banda, meninggal dunia kerana penyakit serius.

Perjuangan untuk gerakan itu tidak berakhir di sana. Salah satu tokohnya, Douwes Dekker, walaupun organisasi Indische Partij terus mengalami kemunduran, ia menjadi semakin ganas dalam menulisnya dalam sebuah artikel dan melahirkan Max Havelar menggunakan nama samaran Multatuli hingga akhirnya dia diasingkan kembali ke Suriname. Hingga akhirnya Indische Partij bubar dengan sendirinya, bersama dengan perjuangan yang dilakukan oleh ketiga-tiga pengasas.