Memahami Sejarah Sebagai Kisah dan Peristiwa

Dalam roda kehidupan, setiap manusia, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial, mempunyai masa lalu yang tidak terhapus oleh masa. Peristiwa ini tidak selalu datang sebagai kepahitan atau kebahagiaan. Walau bagaimanapun, masa lalu juga dapat menjadi motivasi dan juga pelajaran yang berharga dan berguna bagi masyarakat. Akibatnya, banyak dari mereka telah dimuat naik sebagai sebahagian daripada peringatan sehingga tidak akan dilupakan. Ringkasnya, sejarah sebagai cerita.

Mungkin anda telah mempelajari pelajaran sejarah, tetapi adakah anda tahu bahawa peristiwa masa lalu adalah sebahagian daripada sejarah? Menarik kan? Untuk memahaminya, mari ikuti perbincangan!

Sejarah sebagai Kisah

Sejarah sebagai cerita adalah peristiwa sejarah pada masa lalu diceritakan kembali dalam bentuk data sejarah. Data boleh dibuat berdasarkan sumber bertulis, ingatan pelaku, berita media dan sumber lain. Naratif sejarah terbuka kepada elemen subjektif pencerita, walaupun elemen objektif masih harus dipertimbangkan.

Salah satu contohnya, sejarah perang Korea seperti yang diceritakan oleh pihak Korea Selatan tentunya akan mempunyai perbezaan dari yang diceritakan oleh pihak Korea Utara. Setiap pihak mempunyai tafsiran tersendiri mengenai fakta yang sama.

Sejarah sebagai cerita muncul dalam bentuk naratif atau cerita yang menarik. Dalam hal ini, kebenaran sejarah sebagai cerita mesti berada di tengah-tengah antara objektiviti dan subjektiviti, sehingga tidak boleh terlalu objektif atau subjektif. Sekiranya objektiviti ditekankan maka sejarah bukan lagi cerita tetapi laporan fakta peristiwa, begitu juga jika subjektiviti dikemukakan, sejarah akan berubah menjadi legenda.

(Baca juga: Sejarah sebagai Sains)

Objektif untuk menyajikan sejarah sebagai cerita merangkumi menjadikan sejarah relevan, menghormati sejarah sebagai penyokong integriti identiti nasional, dan menjadikan sejarah sebagai pengalaman bersama untuk kehidupan yang lebih baik.

Sejarah Sebagai Peristiwa

Apa yang dimaksudkan dengan sejarah sebagai peristiwa? Sebagai peristiwa, sejarah adalah kenyataan yang pernah berlaku dan tidak dapat diulang. Mungkin ada peristiwa serupa tetapi masih akan berbeza memandangkan konteks spasial dan temporal. Sebagai contoh, peristiwa Revolusi Perancis pada tahun 1789 merupakan saat yang menentukan bagi penubuhan Republik Perancis berdasarkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan.

Namun, tidak semua peristiwa pada masa lalu dapat dikategorikan sebagai peristiwa bersejarah, kerana ada tiga kategori yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa dimasukkan sebagai sejarah, yaitu:

  • Unik, acara mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dapat dijumpai dalam acara lain.
  • Mempunyai kesan besar, suatu peristiwa mempunyai pengaruh besar terhadap cara hidup kumpulan baik di peringkat nasional dan juga global.
  • Maknanya, suatu peristiwa mempunyai nilai dan faedah untuk kehidupan kumpulan di masa depan, baik masa kini maupun masa depan.