Pertahanan Negara: Makna, Unsur dan Asas Undang-undang

Pertahanan negara adalah konsep yang disusun oleh badan perundangan dan pegawai negara mengenai patriotisme seseorang, kumpulan atau semua komponen negara untuk kepentingan menjaga kewujudan negara. Secara fizikal, ini dapat ditafsirkan sebagai usaha pertahanan terhadap serangan fizikal atau pencerobohan dari pihak-pihak yang mengancam kewujudan negara, sedangkan secara fizikal konsep ini ditafsirkan sebagai usaha untuk mengambil peranan aktif dalam memajukan negara dan negara. Melalui apa? Ya, pendidikan, moral, sosial dan sebagainya.

Asas bagi konsep pertahanan negara adalah perkhidmatan ketenteraan. Dengan tentera atau peralatan pertahanan negara lain sebagai subjeknya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai hasil rancangan yang tidak sedar (wajib). Di dunia, banyak negara mempunyai perkhidmatan ketenteraan wajib bagi warganegara mereka yang memenuhi syarat. Beberapa contohnya ialah Korea Selatan, Israel, Iran dan Singapura. Lalu, bagaimana dengan Dunia?

Di Dunia, makna Pertahanan Negara itu sendiri dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai makna penting di sebuah negara. Ini tidak hanya ditunjukkan melalui kekuatan fizikal seperti senjata, ketenteraan, atau perang, tetapi juga melalui pelbagai usaha.

Ringkasnya, spektrum pertahanan negara di sini sangat luas, kerana merangkumi hal-hal yang halus, hingga paling ganas. Contohnya, mengeratkan hubungan baik sesama rakyat, menjadi sebahagian daripada kemajuan negara, dan sebagainya. Sebagai contoh paling keras, ya bersama-sama mengangkat senjata ketika keamanan dan perpaduan dan integriti negara terancam.

Baiklah, bercakap mengenai ancaman negara. Pada asasnya, ini terbahagi kepada dua, berdasarkan asal ancaman, iaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam.

(Baca juga: Latar Belakang dan Kesan Revolusi Rusia)

Ancaman dari luar merangkumi apa sahaja yang membahayakan negara yang berasal dari luar negara. Ancaman dari dalam merangkumi apa sahaja yang membahayakan negara yang berasal dari dalam negerinya sendiri. Contohnya, Gerakan PKI 30 September mengancam ideologi negara selusin tahun yang lalu.

Elemen Asas Pertahanan Negara

Mempertahankan Negara adalah sikap dan tingkah laku warganegara yang disemarakkan oleh cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Dunia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ini adalah hak dan juga kewajiban bagi setiap warganegara untuk melindungi negara dari semua ancaman yang mengancam perpaduan, integriti dan keamanan negara. Oleh itu, setiap manusia mesti mempunyai kesedaran untuk turut serta dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kesedaran untuk mempertahankan negara timbul dari kita masing-masing. Berikut adalah elemen asas:

➢ Sayangi tanah air

➢ Percaya pada Pancasila

➢ Bersedia berkorban untuk Republik Indonesia

➢ Kesedaran bangsa dan negara

➢ Mempunyai kemampuan awal untuk mempertahankan negara

Di Dunia, pertahanan negara diatur berdasarkan perenggan pertama dari Perlembagaan 1945 yang menunjukkan bahawa mempertahankan negara menjadi mendesak sejak kemerdekaan Dunia. Selain dijelaskan dalam UUD 1945, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pertahanan negara juga tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 dan Bab XIII Pasal 30 dari UUD 1945.

Kandungan undang-undang tersebut meliputi sistem pertahanan dan keselamatan manusia sejagat yang mempunyai tiga komponen, yaitu:

Komponen utama adalah TNI dan Polri. Di mana TNI ditugaskan untuk menjaga keamanan negara, sementara Polis Nasional memiliki tugas untuk membawa ketenteraman kepada masyarakat. Komponen simpanan, iaitu infrastruktur yang digunakan untuk mengekalkan atau menguatkan komponen utama.

Sementara itu, komponen sokongan adalah penyertaan rakyat dalam mempertahankan negara. Contoh komponen ini ialah Hansip (pertahanan awam), Wanra (tentangan rakyat), Kamra (keselamatan rakyat), Menwa (rejimen pelajar), SAR, PMI dan sebagainya.