Apakah Piramid Ekologi?

Dalam ilustrasi, piramid biasanya digunakan untuk menggambarkan tahap dari terkecil hingga terbesar dan mengelompokkannya. Termasuk yang digunakan untuk menggambarkan ekologi biologi yang digambarkan oleh piramid. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan piramid ekologi?

Dalam Biologi, piramid ekologi digunakan untuk mencari gambaran keseluruhan susunan antar-trofik berdasarkan kepadatan bahan pencemar, berat kering dan penyimpanan tenaga di dalamnya. Susunan trophik dapat disusun mengikut urutan makan dan hubungan antara trofik yang secara amnya menunjukkan bentuk kerucut atau piramid.

Fungsi piramid ekologi itu sendiri adalah untuk menunjukkan gambaran keseluruhan perbandingan antara trofik dalam ekosistem. Secara umum, dalam perbincangan ini, terdapat tiga jenis piramid ekologi, iaitu piramid nombor, piramid biomas, dan piramid tenaga.

Piramid Nombor

Jumlah piramid menggambarkan bilangan individu pada setiap tahap trofik dalam suatu ekosistem, dan secara amnya bilangan piramid lebih kecil ke atas. Jumlah organisma dalam piramid bermula dari tahap tropika yang paling rendah hingga tertinggi, iaitu pengeluar, pengguna primer dan pengguna sekunder, serta pengguna tersier.

(Baca juga: Definisi Penggantian Ekologi dan Jenisnya)

Ini menunjukkan bahawa jumlah tanaman pada tahap trofik pertama lebih banyak daripada haiwan (pengguna primer) pada tahap trofik kedua, jumlah organisma pengguna sekunder lebih sedikit daripada pengguna primer, dan jumlah organisma pengguna tersier kurang daripada organisma pengguna sekunder.

Piramid Biomas

Piramid Biomassa menerangkan pengurangan pemindahan tenaga pada setiap tahap trofik dalam ekosistem. Dalam bentuk piramid ini, setiap tahap trofik menunjukkan berat kering semua organisma pada tahap trofik dinyatakan dalam gram / m2.

Piramid biomas menyusut ke arah atas tetapi juga boleh terbalik. Bahagian atas piramid biojisim mempunyai biojisim terendah yang bermaksud bilangan individu kecil dan secara amnya individu karnivor di bahagian atas piramid adalah besar.

Piramid Tenaga

Piramid tenaga menerangkan kehilangan tenaga semasa pemindahan tenaga makanan pada setiap tahap trofik. Tenaga dalam piramid tenaga dinyatakan dalam kalori per unit kawasan per unit masa.

Piramid tenaga berdasarkan pemerhatian yang dibuat dalam jangka masa yang panjang. Serta dapat memberikan gambaran yang paling tepat mengenai aliran tenaga dalam ekosistem. Dalam piramid tenaga terdapat penurunan jumlah tenaga pada setiap tahap trofik seperti beberapa makanan yang tidak dapat dicerna dan diekskresikan sebagai sisa, hanya beberapa makanan yang ditangkap dan dimakan oleh tahap trofik berikutnya, dan hanya sebahagian makanan yang dicerna ke dalam bahagian tubuh organisma sementara selebihnya digunakan sebagai sumber tenaga.