Konsep Periodisasi dalam Mempelajari Sejarah

Nation World mempunyai perjalanan sejarah yang sangat panjang untuk mencapai tahap sekarang, dan tentunya sangat menarik untuk dipelajari. Tidak salah jika Presiden Republik Dunia pertama, Soekarno, menyatakan dengan tegas untuk tidak melupakan sejarah dan perjuangan pahlawan yang mati mempertahankan kemerdekaan.

Hasilnya, pelajaran sejarah adalah salah satu pelajaran yang perlu dipelajari di sekolah, yang biasanya dibincangkan mengikut jangka masa masing-masing. Dalam mengkaji sejarah ada yang disebut konsep periodisasi, apa itu?

Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah ke dalam bab, periode, era atau tempoh tertentu berdasarkan ciri atau kriteria tertentu. Contohnya, pembahagian masa atau zaman sejarah Dunia yang bermula pada masa inisiatif, Hindu-Buddha, Islam, Kolonialisme, Gerakan Nasional menuju Kemerdekaan.

Konsep periodisasi adalah konsep penting dalam mengkaji sejarah, dan sering disebut sebagai pemikiran kronologi. Di mana, ini akan memudahkan kita memahami setiap peristiwa yang berlaku dalam sejarah.

Secara terperinci, terdapat beberapa objektif yang diharapkan dari mempelajari sejarah menggunakan konsep periodisasi ini. Objektifnya, antara lain, untuk membantu mempermudah pemahaman sejarah, membantu mengklasifikasikan peristiwa sejarah, mempermudah untuk menganalisis perkembangan perubahan yang berlaku dalam setiap tempoh, dan mempermudah rangkaian peristiwa sejarah.

(Baca juga: Mengapa Sejarah Perlu Dipelajari?)

Selain itu, konsep periodisasi dapat dibahagikan kepada tiga, yaitu berdasarkan dimensi spasial (spatial), dimensi waktu (temporal), dan dimensi tematik tertentu (tematik).

Dimensi Spatial (spatial)

Dimensi spatial atau dimensi spatial adalah tempat di mana pelbagai jenis peristiwa atau peristiwa berlaku dalam proses perjalanan masa. Dalam kes ini, penulisan sejarah akan berkaitan dengan tempat di mana peristiwa bersejarah berlaku.

Dimensi masa (temporal)

Dimensi masa atau dimensi temporal adalah masa ketika pelbagai kejadian atau peristiwa berlaku yang berlaku secara berterusan atau berterusan. Berkaitan dengan masa, pasti ada permulaan dan pengakhiran peristiwa bersejarah.

Dimensi tematik atau tematik

Dimensi tematik ini berkaitan dengan tema atau topik peristiwa bersejarah. Contohnya, mengenai topik sejarah perjuangan kemerdekaan, sejarah pemerintahan orde lama, atau sejarah pemerintahan orde baru.