Cara Mudah Mengenal Teks Huraian

Sebelum ini kita telah membincangkan maksud teks deskriptif, baik secara umum dan juga menurut pakar. Kali ini, kami akan mengetahui lebih lanjut mengenai cara mengenal pasti teks. Bagaimana untuk?

Pada dasarnya, mengenal pasti teks ini bukanlah perkara yang sukar. Walaupun tidak boleh dikatakan bahawa itu mudah. Untuk mempermudahnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami terlebih dahulu apa itu teks keterangan.

Seperti yang diketahui umum, teks deskriptif adalah teks yang bertujuan untuk menerangkan seseorang, tempat, objek atau perkara lain secara terperinci. Teks ini adalah kesan peribadi, atau berisi pendapat tentang sesuatu yang dijelaskan.

(Baca juga: Definisi Teks Huraian, bersama dengan Contoh)

Ringkasnya, keterangan adalah perenggan yang menerangkan atau menerangkan idea utamanya (objek atau peristiwa) dengan cara yang jelas dan terperinci. Dengan penjelasan ini, seolah-olah pembaca dapat merasakan apa yang dijelaskan dalam teks.

Jenis Maklumat dalam Teks Huraian

Teks keterangan mempunyai maklumat yang dijelaskan untuk menerangkan objek secara terperinci. Maklumat yang disajikan dalam teks ini terdiri daripada dua jenis, iaitu maklumat umum dan maklumat khusus.

Maklumat umum adalah maklumat yang diberikan untuk memberikan gambaran keseluruhan objek yang dijelaskan secara umum. Maklumat tersebut kemudian dinyatakan sebagai maklumat khusus. Maklumat khusus diberikan untuk membuat pembaca mendapat gambaran atau maklumat yang lebih jelas. Walaupun seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan objek-objek ini, seperti yang dialami oleh pengarang.

Secara umum, teks deskriptif mengandungi maklumat dalam bentuk ayat deskriptif, iaitu ayat yang mengandungi keterangan mengenai objek atau objek yang dihuraikan. Huraian objek atau objek boleh menjadi lokasi, suasana, ukuran, warna, rasa atau sifat fizikal yang lain.

Kalimat-kalimat dalam teks ini menggambarkan sesuatu sepanjang hayat, seperti keindahan alam, ruang, atau keindahan wajah seseorang. Dengan kata lain, ayat keterangan adalah ayat yang menggambarkan keadaan, bentuk atau suasana tertentu seperti orang, objek, dan tempat mengikut objek yang sebenarnya.

Contoh Maklumat dalam Teks Huraian

Contoh maklumat dalam teks keterangan, yang mengandungi sifat fizikal objek atau objek yang diperihalkan.

1. Setelah memasuki pintu pagar, pemandangan akan langsung jatuh di kebun yang terletak di tengah sekolah.

→ Maklumat "terletak di tengah sekolah" dalam ayat di atas menunjukkan keterangan objek atau benda. Dalam kes ini, "taman sekolah", adalah keterangan lokasi.

2. Setelah melintasi sebilangan bilik yang dicat warna kuning muda, anda dapat melihat padang sekolah yang luas.

→ Maklumat "dicat kuning muda" dalam ayat di atas menunjukkan keterangan objek atau benda. dalam kes ini "rangkaian bilik" dalam bentuk keterangan warna. Sebagai tambahan, maklumat “luas” dalam ayat di atas menunjukkan keterangan mengenai objek atau benda tersebut. Dalam kes ini "rangkaian bilik" adalah keterangan mengenai ukurannya.

(Baca juga: Definisi, Karakteristik dan Struktur Teks Penjelasan)

3. Bunga-bunga berwarna-warni yang tersebar di kebun memberikan wangian kepada orang-orang di sekitarnya.

→ Maklumat "sedap" dalam ayat di atas menunjukkan keterangan objek atau benda. Dalam kes ini, "bunga" adalah perihalan aroma.

Ciri-ciri Huraian Teks

Untuk membezakan teks keterangan dari teks lain, kita juga dapat melakukannya dengan mengenali ciri-ciri teks ini. Ada apa-apa?

1. Perenggan menerangkan atau menerangkan sesuatu.

2. Ayat digambarkan atau dijelaskan dengan cara yang sangat jelas dan terperinci dan melibatkan kesan akal.

3. Semasa membaca teks, seolah-olah kita merasa secara langsung apa yang dibincangkan dalam teks.

4. Teks ini menerangkan atau menerangkan objek yang merupakan topik penulisan secara terperinci.

5. Teks ini menerangkan ciri fizikal objek, seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri lain secara terperinci.