Definisi dan Jenis Perbandingan

Mempelajari perbandingan atau nisbah atau jenis perbandingan lain sangat penting dalam matematik. Begitu juga dalam kehidupan seharian ia tidak dapat dipisahkan dari nisbah (ratio). Dikatakan bahawa ada perbandingan atau nisbah ketika ada dua atau lebih elemen yang sama dengan kuantiti yang berbeza, sehingga dapat digunakan sebagai penanda aras perbandingan.

Perbandingan adalah bentuk pecahan termudah. Perbandingan boleh ditulis sebagai "a: b" atau "a / b". Oleh itu, sifat pecahan juga berlaku untuk perbandingan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa dalam menentukan perbandingan ada beberapa syarat yang harus dipertimbangkan, yaitu:

  • Mesti mempunyai ukuran yang sama
  • Dalam menyatakan perbandingan, tidak perlu disebutkan satu
  • Nisbah tidak akan berubah nilainya jika dibahagi atau didarabkan dengan nombor yang sama
  • Perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang sama bahawa pecahan dapat dipermudahkan

Agar anda dapat memahami dengan lebih baik, kami akan menggunakan contoh kes untuk menerangkannya. Contohnya, perpustakaan mempunyai 30 meja dan 60 kerusi. Beritahu saya nisbah?

Penyelesaian:

Bilangan jadual = 30 keping

Bilangan kerusi = 60 keping

Kemungkinan perbandingannya adalah seperti berikut:

  1. Nisbah bilangan meja dengan jumlah kerusi: 30:60 menjadi 1: 2 (kedua-dua nombor dibahagi dengan 30)
  2. Nisbah bilangan kerusi dengan bilangan meja: 60:30 menjadi 2: 1 (kedua-dua nombor dibahagi dengan 30).

(Baca juga: Apa itu Induksi Matematik?)

Terlepas dari syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan, perbandingan juga dibahagikan kepada beberapa jenis. Secara umum, terdapat dua jenis perbandingan, iaitu perbandingan nilai dan perbandingan nilai putaran.

Perlu dibandingkan

Perbandingan nilai adalah perbandingan antara dua atau lebih kuantiti di mana pemboleh ubah meningkat, maka pemboleh ubah lain juga meningkat atau sebaliknya. Untuk mengira perbandingan nilai, ia dapat dilakukan dengan cara berikut:

  • Nilai unit dapat dinyatakan dalam bentuk a / bxp jika, misalnya, a adalah harga barang, b adalah jumlah barang yang diminta, dan p adalah jumlah barang yang diketahui.
  • Perbandingan setara juga dapat dinyatakan dalam sebutan a: b = c: d atau a / b = c / d

Dari bentuk perbandingan ini, ia dapat digabungkan menjadi berikut

a: b = c: d atau a / b = c / d, kemudian axd = bxc

Perbandingan nilai ini dapat dilaksanakan dalam beberapa kes seperti, Perbandingan jarak yang dilalui kenderaan dengan jumlah bahan bakar yang digunakan, Perbandingan harga barang dengan jumlah barang yang dibeli, Perbandingan jumlah bahan mentah untuk membuat kuih dengan jumlah kue yang ingin anda buat.

Perbandingan Pembalikan Nilai

Perbandingan nilai terbalik adalah perbandingan antara dua kuantiti di mana pemboleh ubah meningkat, kemudian pemboleh ubah lain menurun atau sebaliknya. Contoh perbandingan nilai terbalik adalah nisbah kelajuan kenderaan dengan masa perjalanan, nisbah bekalan makanan dengan jumlah ternakan, nisbah panjang pekerjaan dengan bilangan pekerja.

Nisbah nilai terbalik dapat dinyatakan sebagai: b berkadar terbalik dengan harga p: q atau boleh ditulis seperti berikut: a: b = (1 / p): (1 / q)) = q: p maka axp = bxq