Jenis Peta mengikut Skala

Kami menggunakan peta untuk banyak tujuan, salah satunya adalah untuk menentukan arah. Saat ini, kami menggunakan peta dalam bentuk digital, yaitu dalam bentuk aplikasi. Teknologi GPS juga membantu kita menentukan kedudukan di peta sebelum mengarahkan kita ke destinasi. Tetapi, tahukah anda bahawa terdapat beberapa jenis peta?

Sebelum ini, kami pertama kali mengetahui apa itu peta. Peta adalah gambaran simbolik bumi atau bahagian-bahagiannya yang kemudian dilukis pada permukaan rata. Peta tersebut ( peta ) berasal dari kata mappa yang dalam bahasa Latin bermaksud kain. Ini kerana pada masa lalu, peta dilukis pada kulit atau kain.

Definisi Peta

Peta juga didefinisikan sebagai penggambaran permukaan bumi pada satah rata yang dikurangkan dari ukuran asalnya. Kandungan peta mewakili beberapa kawasan dan mengandungi maklumat geografi terperinci. Nisbah antara jarak yang diukur pada peta dan jarak yang sesuai di bumi disebut skala. Skala adalah elemen penting dalam peta dan menetapkan batas maklumat dan tahap realiti.

(Baca juga: Definisi dan Komponen Sistem Maklumat Geografi)

Pada masa ini, banyak jenis peta telah dibuat. Tetapi, kita dapat mengecilkan semua itu lagi, salah satunya berdasarkan skala. Jenis peta berdasarkan skala dibahagikan kepada lima, iaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sederhana, peta skala kecil, dan peta skala geografi.

Peta Kadaster

Peta kadaster adalah jenis peta yang mempunyai skala antara 1: 100 dan 1: 5,000. Biasanya, peta ini digunakan untuk menggambarkan kawasan tanah dan sijil tanah.

Peta Skala Besar

Jenis peta ini adalah peta yang mempunyai skala antara 1: 5,000 dan 1: 250,000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan kawasan sempit, misalnya peta desa kota, peta desa, peta daerah, dan peta kota.

Peta Skala Sederhana

Peta skala sederhana mempunyai skala antara 1: 250,001 hingga 1: 500,000. Liputan kawasan yang digambarkan di peta ini merangkumi wilayah, pulau, dan sebagainya.

Peta Skala Kecil

Peta jenis ini mempunyai skala antara 1: 500,001 hingga 1: 1,000,000. Kawasan yang dilukis cukup luas, misalnya satu negara.

Peta Skala Geografi

Jenis peta terakhir ini mempunyai skala lebih kecil dari 1: 1,000,000. Oleh kerana skala kecil, kawasan yang termasuk dalam peta juga lebih luas. Peta yang mempunyai skala sekecil ini biasanya merupakan peta benua dan dunia.