Empat Cara Mencari Idea Utama dalam Soalan Peperiksaan

Perenggan tidak akan terbentuk tanpa idea utama. Tanpa idea asas, tujuan perenggan dibuat tidak akan wujud. Idea utama biasanya ada di kalimat utama perenggan, yang mengandungi inti pati. Semasa kita mempelajari bahasa Dunia, kita akan menemui beberapa pertanyaan seperti "Di manakah idea utama perenggan itu?" atau "Tentukan ayat utama perenggan ini!". Soalan-soalan ini akan selalu muncul, terutamanya dalam Peperiksaan Nasional. Lalu bagaimana anda mencari idea utama dalam perenggan?

Tenanglah, pada kesempatan ini kita akan membincangkan 4 cara anda mendapatkan idea utama.

Cara Mencari Idea Utama

Mencari idea utama dengan cepat adalah kewajiban dalam melakukan soalan Peperiksaan Nasional. Masalah dalam bentuk ini sering muncul. Sekiranya anda dapat menguasainya dengan baik, sudah tentu akan memudahkan anda menjawab soalan-soalan berikutnya. Berikut adalah cara mencari idea utama dengan cepat dan mudah untuk menjawab pelbagai jenis soalan peperiksaan.

1. Baca Soalan Pertama

Sebelum membaca perenggan dalam masalah, lebih baik kita membaca soalannya terlebih dahulu. Dari soalan ini kita dapat memperoleh maklumat tentang apa yang harus kita temukan dalam perenggan.

2. Ingat di mana ayat utama

Ayat terdiri daripada 3 jenis, ada perenggan deduktif, induktif, dan campuran. Apa yang membezakan perenggan ini adalah lokasi kalimat utama. Kalimat utama adalah ayat yang mengandungi idea utama .

3 ayat utama terdapat

  • Pada permulaan ayat (perenggan deduktif)
  • Pada akhir ayat (perenggan induktif)
  • Pada awal dan akhir ayat (ayat campuran)

Dengan memperhatikan hal ini, maka anda dapat dengan mudah mencari idea utama dalam perenggan.

Baca juga: Deduktif dan Induktif, 2 Jenis Perenggan Yang Harus Anda Ketahui

3. Perhatikan ciri-ciri ayat utama

Pada titik sebelumnya, kita telah membincangkan sedikit mengenai lokasi ayat utama, iaitu pada awal, akhir atau campuran. Ketiganya mempunyai ciri-ciri yang dapat anda fahami dengan mudah. Ciri-ciri tersebut adalah:

Ciri-ciri Kalimat Utama di Permulaan

Yang harus anda perhatikan adalah bahawa ayat-ayat selepas ayat pertama biasanya akan mempunyai pengulangan atau kata-kata yang diulang secara keseluruhan atau sebahagian dari ayat pertama. Selanjutnya, ada kata rujukan yang boleh menjadi kata rujukan. Seperti ini , itu , dan itu . Ciri lebih lanjut ialah terdapat kata ganti nama diri seperti dia , mereka , dan dia .

Ini bermaksud bahawa dengan memperhatikan ciri-ciri ini, anda akan dengan mudah menjawab bahawa ayat utama yang mengandungi idea utama adalah pada awal ayat.

Ciri-ciri Kalimat Utama di Permulaan

Seterusnya, ayat utama di akhir perenggan yang mesti dipertimbangkan adalah ayat terakhir perenggan. Biasanya ayat utama ini akan berbentuk kesimpulan. Kesimpulan dapat ditandai dengan konjungsi antara ayat, seperti itu , oleh itu , begitu , atau kemudian .

Sifat-sifat ini akan menunjukkan ayat utama di akhir perenggan.

4. Tentukan Idea Utama

Setelah menemui ayat utama perenggan, kita sekarang dapat menentukan idea utama. Idea utama boleh tersurat atau tersurat dan tersirat atau tersirat.

Sekarang, itulah cara mencari idea utama dalam perenggan. Anda boleh menggunakan kaedah ini dalam menjawab pelbagai soalan yang akan anda hadapi. Adakah anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perkara ini? Sila tulis soalan anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk berkongsi pengetahuan ini!