Kisah di sebalik Keputusan Presiden 5 Julai 1959, dan kandungannya

Keputusan Presiden pada 5 Julai 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Dunia pertama, Soekarno pada 5 Julai 1959. Keputusan ini mengandungi pembubaran Badan Konstituen yang dihasilkan dalam Pilihan Raya 1955 dan penggantian perlembagaan dari Perlembagaan Sementara 1950 hingga Perlembagaan 1945.

Keputusan Presiden 1959 didorong oleh kegagalan Majlis Konstituante untuk menggubal perlembagaan baru sebagai pengganti Perlembagaan 1950. Anggota Majlis Konstituen mula bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya sehingga tahun 1958 mereka belum berjaya merumuskan konstitusi yang diharapkan. Sementara itu, pendapat demi pendapat yang ingin kembali ke Perlembagaan 1945 muncul dan semakin kuat dalam masyarakat.

Menjawab perkara ini, Presiden Ir. Soekarno juga menyampaikan pesan di hadapan Majlis Konstituen pada 22 April 1959, yang mengesyorkan agar kembali kepada Perlembagaan 1945.

Pada 30 Mei 1959, Majelis Konstituante melakukan undian, dengan hasilnya 269 suara setuju untuk kembali ke Perlembagaan 1945, dan 199 suara tidak setuju.

Walau bagaimanapun, sebilangan besar pihak yang bersetuju tidak semestinya menjadikan Perlembagaan 1945 menggantikan UUDS 1950. Kuorum, atau bilangan minimum anggota yang mesti hadir dalam mesyuarat, perhimpunan, dan sebagainya (biasanya lebih daripada separuh jumlah anggota) untuk mengesahkan sesuatu keputusan dianggap tidak memenuhi pada waktu itu . Akibatnya, pengundian harus diulang.

Pengundian disambung semula pada 1 dan 2 Jun 1959. Dari undian ini, para Pengundi juga gagal mencapai kuorum. Untuk mengurangkan kesesakan, pada 3 Jun 1959 Majlis Konstituen mengadakan rehat (tempoh menghentikan sesi parlimen; tempoh rehat dari aktiviti mesyuarat) yang kemudian berakhir selamanya.

Untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, Panglima Tentera Darat (KSAD) Leftenan Jeneral AH Nasution bagi pihak Pemerintah / Pusat Perang Pusat (Peperpu) juga mengeluarkan peraturan No.Prt / Peperpu / 040/1959 yang memuat larangan menjalankan kegiatan. politik. Pada 16 Jun 1959, Ketua Umum PNI, Suwirjo, mengirim surat kepada Presiden yang memerintahkan agar diberlakukannya semula Perlembagaan 1945 dan membubarkan Majlis Konstituen.

Pada hari Ahad, 5 Julai 1959 jam 17.00, demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (undang-undang negara yang membahayakan negara), Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan keputusan yang diumumkan dalam upacara rasmi di Istana Merdeka.

Kandungan keputusan termasuk:

  • Penubuhan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat mungkin
  • Perundangan semula Perlembagaan 1945 dan pembatalan Perlembagaan 1950
  • Pembubaran Majlis Perlembagaan

Teks Keputusan Presiden 5 Julai 1959

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah teks Keputusan Presiden (dieja mengikut yang asli):

TAHNIAH PRESIDEN REPUBLIK DUNIA / PANGLIMA TERTINGGI PEMBUAT PERANG

TENTANG

KEMBALI KE UNDANG-UNDANG ASAS 1945

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa,

KAMI ADALAH PRESIDEN REPUBLIK DUNIA / PANGLIMA DARI PERINGKAT TERTINGGI

Dengan ini menyatakan perkhidmatan:

Bahwa saranan Presiden dan Pemerintah untuk kembali ke Perlembagaan 1945 yang disampaikan kepada seluruh rakyat Dunia di bawah mandat Presiden pada 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Majelis Konstituante sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Sementara;

Itu berkaitan dengan pernyataan bahawa sebahagian besar anggota Sidang Pembentukan Perlembagaan tidak akan lagi menghadiri perbicaraan. Tidak mungkin lagi bagi konstituen untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diterokai oleh rakyat;

Bahwa perkara seperti itu menimbulkan syarat-syarat perlembagaan yang membahayakan perpaduan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, dan menghalang pembangunan universal untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Dengan sokongan sebahagian besar penduduk Dunia dan didorong oleh keyakinan kita sendiri, kita terpaksa mengambil satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Pengisytiharan;

Sedangkan kita memiliki keyakinan bahawa Piagam Djakarta bertarikh 22 Jun 1945 merangkumi Perlembagaan 1945 dan merupakan rangkaian penyatuan dengan Perlembagaan tersebut,

Jadi berdasarkan perkara di atas,

KAMI ADALAH PRESIDEN REPUBLIK DUNIA / PANGLIMA DARI PERINGKAT TERTINGGI

Untuk menetapkan pembubaran Majlis Konstituen;

Penetapan Perlembagaan 1945 berlaku lagi untuk semua bangsa di Dunia dan seluruh darah Dunia pada tarikh penetapan keputusan ini dan Perlembagaan Sementara tidak lagi berlaku.

Pembentukan Majlis Perundingan Rakyat Sementara, yang dianggotai oleh anggota Majlis Perwakilan Rakyat serta perwakilan dari daerah dan kelompok serta pembentukan Majlis Penasihat Tertinggi Sementara akan diadakan dalam waktu sesingkat mungkin.

Ditetapkan di Djakarta pada 5 Julai 1959

Bagi pihak Orang Dunia

Presiden Republik Dunia / Panglima Panglima Angkatan Tentera

SOEKARNO