Spektrum Pelepasan vs Penyerapan

Dalam kimia, spektrum dikelaskan kepada dua jenis, iaitu spektrum pelepasan dan spektrum penyerapan. Pada asasnya, kedua-dua spektrum penyerapan dan pelepasan spesies dapat membantu mengenal pasti spesies tersebut dan memberikan banyak maklumat mengenainya. Dan anda tahu, apabila spektrum penyerapan dan pelepasan suatu spesies disatukan, mereka membentuk spektrum baru yang disebut spektrum berterusan.

Walau bagaimanapun, kedua spektrum mempunyai fungsi masing-masing dalam mengenal pasti spesies, untuk memperkaya maklumat mengenai spesies ini. Lalu, apa yang disebut spektrum pelepasan dan spektrum penyerapan?

Spektrum Pelepasan

Spektrum ini terbentuk dari proses ketika radiasi yang diperoleh dari sumber cahaya disalurkan melalui prisma. Jadi, bukannya mendapat cahaya dengan beberapa warna yang hilang, dalam spektrum pelepasan itulah satu-satunya warna yang kita dapat.

Dalam fizik, pelepasan adalah proses di mana zarah yang berada dalam keadaan tenaga mekanik kuantum yang lebih tinggi berubah menjadi keadaan yang lebih rendah melalui pelepasan foton, sehingga menghasilkan cahaya. Kekerapan cahaya yang dipancarkan adalah fungsi tenaga peralihan.

Spektrum pelepasan dapat digunakan untuk menentukan komposisi bahan, kerana berbeza untuk setiap elemen dalam jadual berkala. Salah satu contohnya adalah spektroskopi astronomi, yang mengenal pasti komposisi bintang melalui analisis cahaya yang diterima.

(Baca juga: Ketahui Spektrum Gelombang Elektromagnetik)

Ciri-ciri spektrum pelepasan beberapa elemen jelas kelihatan dengan mata kasar ketika elemen dipanaskan. Sebagai contoh, apabila wayar platinum dicelupkan dalam larutan strontium nitrat dan mengalami nyalaan, atom strontium memancarkan warna merah. Mirip dengan strontium, apabila tembaga terkena api, api berubah menjadi hijau.

Ciri khas ini membolehkan unsur dikenali oleh spektrum pelepasan atomnya. Tidak semua sinar yang dipancarkan dapat diterima dengan mata kasar, kerana spektrumnya juga meliputi sinar ultraviolet dan inframerah. Pelepasan terbentuk apabila gas teruja dilihat secara langsung melalui spektroskop.

Spektrum Penyerapan

Spektroskopi penyerapan atom atau dalam bahasa Inggeris spektroskopi penyerapan atom adalah prosedur dalam kimia analitik yang menggunakan prinsip tenaga yang diserap oleh atom. Atom yang menyerap sinaran akan menimbulkan keadaan tenaga elektronik yang teruja.

Jenis spektrum ini diperoleh apabila cahaya putih dari sumber manapun pertama kali melalui larutan dan kemudian dianalisis dengan spektroskop. Spektroskopi penyerapan atom digunakan untuk menganalisis kepekatan analit dalam sampel. Di mana elektron dalam atom akan teruja dalam orbit yang lebih tinggi dalam masa yang singkat dengan menyerap tenaga.

Secara amnya, setiap panjang gelombang akan bertindak balas terhadap satu jenis elemen jadi inilah kelemahan penggunaan alat ini. Perbezaan nilai serapan kosong (tanpa sampel sasaran) dibandingkan dengan sampel ujian adalah kepekatan bahan sasaran yang diinginkan.

Apabila nilai kepekatan diketahui, unit jisim lain dapat dijumpai. Dalam pengukurannya, diperlukan lengkung piawai di mana elemen tersebut adalah kepekatan analit berbanding dengan nilai serapan (penyerapan). Lengkung standard dibuat menggunakan larutan yang telah mengetahui kepekatan bahan yang akan diuji dengan pelbagai perbezaan kepekatan.