Berbeza, Inilah Beberapa Gaya Pembelajaran Yang Perlu Anda Ketahui

Setiap orang mempunyai watak masing-masing. Dari keperibadian yang berbeza ini, setiap orang juga mesti mempunyai hobi dan cara memproses maklumat yang berbeza. Sekiranya anda memberi perhatian, mungkin ada rakan yang pandai menghafal gerakan tarian, sementara yang lain lebih suka mencatat. Ini kerana orang juga mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza.

Beberapa kajian mendapati bahawa orang menyerap dan mempelajari sesuatu dengan pelbagai cara, sementara bahan kelas diberikan hanya dengan satu cara. Oleh kerana itu, mungkin ada rakan anda yang selalu mendapat markah yang sempurna dalam ujian, tetapi perlu mencuba banyak kali ujian sukan sebelum mendapat keputusan yang memuaskan. Ada juga yang sebaliknya, yang dengan mudah lulus ujian sukan, tetapi sangat sukar untuk menghafal isi pelajaran.

Mengenal pasti gaya pembelajaran anda dapat membantu anda menyerap pelajaran dengan lebih mudah. Di samping itu, guru dan ibu bapa boleh mengajar menggunakan gaya pembelajaran yang berbeza, mengikut keperluan mereka. Menurut Howard Gardner, terdapat 8 jenis gaya pembelajaran. Mari kenali semuanya.

Visual

Orang yang mempunyai gaya pembelajaran visual dapat dengan mudah memahami data dalam bentuk visual, seperti peta dan carta. Mereka mahir dalam geometri, tetapi sukar menggunakan nombor dan aritmetik. Kanak-kanak visual juga memerlukan masa lebih lama untuk mengembangkan kemahiran membaca dan menulis. Namun, mereka cenderung berimaginasi dan berfikir secara unik. Mereka memproses apa yang mereka lihat lebih cepat daripada yang mereka dengar.

Untuk meningkatkan penyerapan visual kanak-kanak, lebih baik menggunakan gambar rajah, grafik, peta, infografik, dan sejenisnya dalam menyampaikan maklumat. Perkataan boleh diganti dengan gambar atau diberi warna. Elakkan teks panjang dan gantikan dengan kata kunci.

Lisan

Berbeza dengan orang visual, orang dengan gaya pembelajaran lisan menyerap maklumat dengan lebih cepat dalam bentuk kata. Mereka mahir menulis, membaca, mendengar dan bercakap. Mereka cepat menghafal perkara yang mereka baca dan dengar, dan menikmati permainan kata. Sebilangan besar orang verbal berminat untuk belajar bahasa yang berbeza.

(Baca juga: Waktu Terbaik untuk Belajar, Bilakah Anda?)

Untuk meningkatkan penyerapan, kanak-kanak dengan gaya pembelajaran lisan dapat menyusun nota yang kemas dan lengkap. Membaca semula ujian masa lalu dan membuat kesimpulan dari bahan yang dikaji juga membantu pemahaman mereka.

Logik

Orang yang mempunyai gaya pembelajaran ini mahir menyelesaikan masalah matematik dan mempunyai pertimbangan logik. Mereka dapat menyelesaikan masalah dalam bentuk nombor dan dapat memahami maklumat abstrak. Cara berfikir mereka cenderung linier, sehingga mereka fasih dalam menganalisis hubungan sebab-akibat. Orang yang mempunyai gaya pembelajaran logik sering mengelaskan dan mengklasifikasikan maklumat. Mereka boleh melakukan pengiraan yang rumit di kepala mereka. Mereka juga menikmati permainan strategi seperti catur.

Bagi orang logik, cara cepat untuk memahami maklumat adalah dengan mempelajari konsep utama di sebalik sesuatu bahan, bukan dengan menghafal. Ubah pelajaran menjadi permainan strategik. Rangsangan minda dengan bermain permainan matematik.

Auditori

Gaya pembelajaran seterusnya adalah pendengaran. Mereka berfikir dari segi suara, bukan secara visual. Orang pendengaran juga berfikir secara kronologi dan dapat belajar dengan berkesan menggunakan kaedah langkah demi langkah . Mereka dapat mengingati perbualan dengan baik dan menikmati perbahasan dan perbincangan. Kemahiran berbahasa mereka juga bagus dan sering mendapat keputusan yang baik dalam ujian lisan. Tidak hairanlah mereka mempunyai kepakaran muzik dan dapat dengan mudah membezakan antara nota, irama dan suara. Namun, mereka sukar membaca ekspresi wajah, bahasa badan, dan grafik serta grafik yang kompleks.

Untuk meningkatkan penyimpanan maklumat, pendengaran dapat didorong untuk berpartisipasi dalam perbincangan dan perdebatan. Semasa membaca, mereka akan memahami dengan lebih cepat jika membacanya dengan kuat. Mereka merasa lebih mudah untuk menghafal bahan sambil mendengar muzik.

Sosial

Orang dengan gaya pembelajaran sosial ini cenderung unik kerana mereka benar-benar memahami bahan dengan lebih cepat semasa berinteraksi dengan orang lain. Biasanya, mereka gemar mempelajari topik tertentu dengan rakan. Mereka juga mahir membaca emosi dan ekspresi wajah orang lain.

Untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka, orang sosial dapat belajar secara berkumpulan. Mengajar orang lain memahami bahan juga dapat membantu mereka menghafal.

Intrapersonal

Berbeza dengan orang sosial, orang dengan gaya pembelajaran intrapersonal ini sebenarnya lebih suka belajar atau bekerja sendiri. Mereka memahami perasaan, identiti, dan kemampuan mereka sendiri, jadi mereka cenderung lebih berdikari dan mengatur diri.

Bagi orang intrapersonal, tempat yang tenang dan selesa dapat membantu menyerap bahan dengan lebih cepat. Menyimpan buku harian kemajuan pembelajaran juga dapat meningkatkan kemampuan belajar.

Kinestetik

Orang kinestetik suka menggerakkan badan mereka dan melakukan sesuatu dengan tangan mereka. Mereka memahami bahan dengan lebih cepat apabila badan mereka terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka senang belajar di tempat terbuka di mana mereka dapat melukis atau menulis. Kadang kala, orang kinestetik sengaja berjalan berulang-alik semasa membaca agar dapat memahami isi bacaan dengan cepat. Sebilangan besar mereka pandai bersukan dan menikmati saat-saat yang sedang berlangsung daripada masa lalu atau masa depan.

Kaedah pembelajaran terbaik bagi kedua-dua orang kinestetik adalah terlibat secara langsung. Membaca atau mengkaji semula bahan tertentu akan menjadi lebih berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal, seperti berjalan kaki, misalnya.

Naturalistik

Gaya pembelajaran terakhir adalah naturalistik. Orang dengan gaya pembelajaran ini dengan cepat memproses maklumat yang berkaitan dengan corak di alam dan menerapkan penjelasan saintifik untuk memahami makhluk hidup. Sebilangan besar mereka tumbuh menjadi petani atau saintis. Naturalis suka berada di luar dan berhubung dengan alam semula jadi. Mereka sering memerhatikan dan menghargai tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang mereka temui.

Orang naturalistik dapat menyerap maklumat dengan lebih cepat sambil membayangkan bahawa bahan pembelajaran adalah ekosistem yang dapat difahami melalui corak. Maklumat juga dapat difahami melalui pendekatan penyelidikan lapangan, misalnya dengan pemerhatian dan pengumpulan data.