Ketahui lebih lanjut mengenai teori relativiti Newton

Galileo dan Newton mengemukakan apa yang sekarang kita namakan sebagai prinsip relativiti Newton. Secara teori, relativiti Newton menjelaskan pergerakan objek yang jauh di bawah kelajuan cahaya.

Teori relativiti dalam kajian umum bagaimana mengukur kuantiti fizikal yang bergantung pada pemerhati dan juga peristiwa yang diperhatikan. Ayuh, kami mengetahui lebih lanjut mengenai teori relativiti Newton dan terus mengikuti perbincangan.

Relativiti adalah salah satu daripada beberapa teori mengenai gerakan, yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanik Newton yang timbul dari gerakan yang agak pantas. Teori ini telah mengubah pandangan kita tentang ruang, masa, jisim, tenaga, gerakan dan graviti.

Objek dikatakan bergerak jika posisi objek berubah sehubungan dengan kerangka acuannya. Di mana, dalam pembahasan relativitas, kerangka acuan yang digunakan disebut kerangka acuan inersia, yang merupakan kerangka acuan di mana Hukum Pertama Newton (Hukum Inersia) berlaku.

(Baca juga: Kenali konsep undang-undang Newton sebagai asas mekanik klasik)

Teori relativiti Newton menyatakan bahawa semua undang-undang Newton berlaku sama untuk semua kerangka rujukan inersia ini. Konsep relativiti Newton juga menyatakan bahawa gerakan mutlak tidak dapat dikesan, yang bermaksud bahawa jika kita mempunyai dua kerangka acuan inersia yang bergerak pada kecepatan tetap antara satu sama lain, maka kita tidak dapat menentukan kerangka acuan yang bergerak atau yang sedang berehat.

Contohnya, ketika kita duduk di dalam bas yang sedang berjalan dan melewati orang yang sedang berdiri di tepi jalan, maka orang yang berada di tepi jalan itu dikatakan bergerak kerana kerangka acuan adalah orang itu. Sebaliknya, kita dikatakan diam jika kerangka acuannya adalah bas.

Dari contoh-contoh ini terdapat dua jenis bingkai rujukan, iaitu kerangka acuan pegun (orang) dan kerangka rujukan bergerak (kereta). Oleh itu keadaan pegun atau bergerak adalah konsep relatif yang bergantung pada kerangka rujukan pemerhati.

Peristiwa yang diperhatikan dari pelbagai bingkai mungkin kelihatan berbeza bagi setiap pemerhati setiap bingkai. Bagi teori relativiti Newton, dapat dinyatakan bahawa formula persamaan fizikal adalah v'x = vx - v atau vx = v'x + v.

Pada abad ke-17 konsep ini diterima dengan baik oleh para saintis. Namun, pada akhir abad ke-19, konsep relativiti Newton tidak lagi berlaku kerana adanya perubahan pemikiran bahawa gerakan mutlak dapat dikesan menggunakan prinsip mengukur kelajuan cahaya, sehingga gerakan objek relatif dan tidak mutlak.