Lihatlah Keadaan Komuniti Dunia semasa Zaman Kolonial Belanda

Era penjajahan Dunia oleh Belanda dan Jepun adalah bahagian sejarah yang sering kita dengar dan pelajari. Kolonialisme dan imperialisme yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan perubahan dalam masyarakat dalam pelbagai bidang. Oleh kerana tujuan Belanda adalah untuk memperkayakan rakyatnya sendiri, banyak dasar yang berlaku sangat merugikan masyarakat Dunia pada zaman penjajahan.

Terdapat beberapa perkara yang dapat menarik negara-negara Barat, termasuk Belanda, ke Dunia. Pertama, tanah Dunia yang subur dapat menghasilkan banyak rempah yang tidak dijumpai di negara asalnya. Kedua, Dunia mempunyai keindahan semula jadi sebagai kepulauan.

Ketiga, iklim tropika dan suku-suku hangat di dunia sangat berbeza dengan negara-negara Eropah yang mengalami empat musim. Akhirnya, rempah-rempah Dunia juga banyak, seperti tebu, beras, petroleum, dan arang batu.

Semasa zaman penjajahan, Belanda menjalankan monopoli perdagangan. Perdagangan monopoli dapat didefinisikan sebagai bentuk perdagangan di mana pasar dikendalikan oleh satu penjual. Ini menghasilkan harga yang dibuat oleh penjual.

Walaupun begitu, terdapat beberapa kesan positif monopoli perdagangan semasa zaman penjajahan. Pertama, aktiviti perdagangan di Dunia semakin sibuk. Kedua, masyarakat Dunia tahu bagaimana berniaga. Ketiga, pedagang peribumi dapat membina kerjasama dengan negara lain. Akhirnya, masyarakat Dunia dapat memperoleh maklumat mengenai komoditi yang laris di pasaran.

Tetapi, tentu saja monopoli perdagangan mempunyai kesan negatif. Pendapatan rempah terus menurun kerana harganya ditentukan oleh VOC. Pengeluaran makanan yang tidak pedas juga menurun, menyebabkan kebuluran. Kesannya, kadar kemiskinan meningkat dan membuat rakyat lebih menderita.

Selain dari monopoli perdagangan, ada kebijakan kerja yang dikeluarkan selama masa penjajahan, beberapa di antaranya dikeluarkan di bawah kepemimpinan Gabenor Jeneral Herman Willem Daendels. Dasar yang dikeluarkan meliputi tiga bidang, yaitu bidang pertahanan dan keamanan, bidang pemerintahan, dan bidang ekonomi sosial.

Dasar Belanda dalam sektor pertahanan dan keselamatan merangkumi pembinaan kubu pertahanan, pembinaan pangkalan tentera laut di Anyer dan Ujung Kulon, pembinaan Lebuhraya Anyer-Panarukan, pembinaan kilang senjata, dan peningkatan jumlah tentera.

Di sektor pemerintah, Belanda mengeluarkan kebijakan yang meliputi peningkatan gaji karyawan, memberantas korupsi, membagi Jawa menjadi 9 wilayah, merombak sistem pemerintahan feodal, dan menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan.

Akhirnya, dalam bidang sosio-ekonomi, terdapat empat dasar, iaitu kontingen, verplichte leverantie, preangerstelsel, dan korosif . Kontinjen adalah penyerahan cukai ke atas tanaman ke Belanda. Verplichte leverantie adalah kewajiban masyarakat untuk menjual tanaman ke Belanda dengan harga yang ditetapkan. Preangerstelsel adalah kewajiban orang Priangan untuk menanam kopi. Akhirnya, buruh jenazah adalah sistem kerja paksa tanpa upah untuk orang-orang di Dunia.

Selain Daendels, Van den Bosch sebagai gabenor jeneral Hindia Belanda di Dunia juga mengeluarkan kebijakan yang memudaratkan bangsa Dunia pada masa penjajahan, yaitu kultururstelsel atau penanaman paksa pada tahun 1830. Sistem penanaman paksa mewajibkan masyarakat Dunia menanam tanaman pokok.

Tujuan utama penanaman paksa adalah untuk mengisi kekosongan di perbendaharaan Belanda, tetapi terdapat pelbagai penyelewengan dalam praktik ini. Tanah yang harus diserahkan seharusnya hanya 1/5, tetapi pada hakikatnya, seluruh tanah harus diserahkan. Tanah yang ditanam dengan tanaman masih dikenakan cukai.

Selain itu, orang yang tidak memiliki tanah harus bekerja sepanjang tahun, walaupun mereka hanya perlu bekerja 66 hari dalam setahun. Lebihan hasil tidak dikembalikan kepada rakyat. Lebih-lebih lagi, kegagalan tanaman ditanggung oleh petani sahaja.