Langkah-langkah untuk menyimpulkan teks perbincangan

Pada pelbagai kesempatan mengikuti program perbincangan, tentu anda akan mendapat banyak bahan dari para pelakon. Sekurang-kurangnya dalam satu acara terdapat dua atau lebih pemain. Kemudian anda boleh mencerna keseluruhan kandungan bahan yang dibentangkan? Sudah tentu ada masalah dengan ini. Jadi langkah yang paling tepat adalah menyimpulkan teks perbincangan.

Menyimpulkan isi teks perbincangan, tentu saja, diperlukan untuk lebih memahami teks perbincangan secara keseluruhan, memahami intipati atau dapat mengatakan ringkasan isi teks perbincangan. Dengan menyimpulkan isi teks perbincangan, anda akan lebih cepat memahami isi teks perbincangan yang disampaikan oleh pembentang. Untuk menyimpulkan atau meringkaskan isi teks perbincangan, langkah-langkah apa yang harus dipertimbangkan?

Adalah perlu untuk menyimpulkan isi teks perbincangan untuk lebih memahami teks tersebut. Di mana, perkara yang perlu diketahui dalam menyimpulkan teks perbincangan adalah idea utama dalam setiap perenggan. Di samping itu, ia juga harus berpegang pada struktur teks, termasuk pengantar, isi, dan penutup.

(Baca juga: Pembentangan Teks Perbincangan, Apa yang Perlu Diperhatikan?)

Untuk memudahkan pembaca menyimpulkan isi teks perbincangan, ada beberapa langkah yang diperlukan, yaitu membaca teks perbincangan, menentukan ayat utama teks perbincangan, dan membuat kesimpulan pada teks perbincangan.

  • Baca Teks Perbincangan

Tujuan membaca teks perbincangan adalah untuk mengetahui kesan umum dalam teks tersebut. Dengan cara itu, kita dapat memahami maksud pengarang atau pengarang. Di samping itu, perlu juga mencari kata kunci dalam setiap ayat dalam perenggan teks perbincangan.

  • Menentukan Kalimat Utama Teks Perbincangan

Seperti yang diketahui umum, kalimat utama adalah ayat yang mengandungi idea utama dalam perenggan. Biasanya ayat itu terletak pada awal ayat atau akhir ayat. Dengan menentukan ayat utama ini, akan lebih mudah untuk merangkum isi teks.

  • Membuat Kesimpulan Teks Perbincangan

Dengan membuat kesimpulan, ayat akan menjadi lebih baik dan betul. Selain itu, ia juga akan mudah difahami. Sementara itu, syarat membuat kesimpulan meliputi: kesimpulannya adalah hasil analisis teks perbincangan, kesimpulannya menerangkan isi dan perenggan, dan kesimpulannya mengandungi perkara penting dalam perenggan tersebut.