Masalah Sosial Sebagai Hasil Globalisasi

Globalisasi semasa sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Berkat globalisasi, teknologi telah mengalami perkembangan yang ketara. Kita boleh berkomunikasi dari jauh dengan hanya pergerakan jari pada telefon pintar . Maklumat juga tidak lagi mahal atau sukar diperoleh, kerana internet menyediakan semuanya.

Tetapi di sisi lain, globalisasi mempunyai pengaruh negatif terhadap masyarakat. Salah satu yang paling jelas adalah perubahan nilai dan norma. Apabila bersentuhan dengan budaya lain, tentu ada nilai luaran yang kita sesuaikan, sama ada secara sedar atau tidak. Sekiranya kita hanya mengambil kebaikan, tentu tidak ada masalah. Malangnya, ada yang meniru nilai-nilai buruk, sehingga meningkatkan kadar jenayah dalam masyarakat.

Sekiranya dikelaskan, masalah sosial yang disebabkan oleh globalisasi dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kenakalan remaja dan jenayah.

Kenakalan remaja

Masalah sosial pertama yang timbul akibat globalisasi adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja boleh didefinisikan sebagai penyalahgunaan nilai dan norma yang dilakukan oleh seorang remaja dalam peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa faktor boleh disebabkan oleh keadaan psikologi dan persekitaran.

(Baca juga: Kesan Globalisasi terhadap Masyarakat Tempatan)

Masa remaja adalah proses mencari identiti, jadi tidak jarang orang muda merasakan perlunya mencuba perkara baru. Persekitaran juga berperanan dalam membentuk seseorang. Sekiranya orang atau rakan di sekitar melakukan perkara buruk, tidak mustahil mereka dapat melakukan perkara yang sama.

Beberapa contoh kenakalan yang sering berlaku pada remaja adalah perkelahian, seks santai, dan penyalahgunaan dadah. Pergaduhan sering dilakukan di antara sekolah dan biasanya pelakunya hanya meniru warga tua yang pernah melakukannya. Sama seperti penyalahgunaan dadah sering dicetuskan oleh orang sekeliling, termasuk rakan.

Jenayah

Masalah sosial lain yang timbul akibat globalisasi adalah jenayah. Jenayah itu sendiri mempunyai makna kejahatan atau tindakan yang melanggar nilai dan norma. Jenayah terbahagi kepada empat kategori, iaitu jenayah tanpa korban, jenayah terancang, jenayah kolar putih, dan jenayah korporat.

Kejahatan tanpa mangsa adalah pelanggaran undang-undang tanpa menyebabkan mangsa, misalnya penipuan. Sementara itu, jenayah terancang adalah jenayah yang dirancang dengan teliti dan menyebabkan korban, salah satu contohnya adalah rompakan bersenjata.

Jenayah kerah putih adalah pelanggaran oleh pegawai pemerintah, salah satunya adalah rasuah. Sementara itu, jenayah korporat adalah jenayah yang dilakukan oleh orang yang berstatus sosial tinggi dan memanfaatkan kedudukan mereka, misalnya, pengelakan cukai.

Beberapa faktor yang mendorong orang melakukan jenayah adalah kemiskinan. Penjenayah sering dipaksa untuk melanggar undang-undang untuk memenuhi keperluan. Di samping itu, peluang juga menjadi faktor bagi orang untuk melakukan kejahatan.