Bagaimana Menulis Teks Dramatik?

Adakah anda pernah menonton atau bermain drama? Tidak seperti bercerita, drama memerlukan pelakon untuk setiap watak. Ringkasnya, drama adalah kisah atau kisah yang menggambarkan kehidupan melalui tingkah laku lakonan atau dialog berperingkat. Sebelum mengadakan drama, tentunya teks drama diperlukan untuk para pelakon mengetahui adegan dalam drama tersebut.

Tidak seperti filem atau rancangan televisyen, drama biasanya ditayangkan secara langsung. Tiada adegan berulang jika pemeran melakukan kesalahan. Penonton juga menyaksikan pertunjukan di tempat yang sama sehingga mereka dapat mendengar dan melihat pemeran dengan lebih dekat.

Sebelum ini, kami telah membincangkan struktur teks drama. Secara umum, ini boleh dibahagikan kepada prolog, epilog, dan dialog.

Prolog adalah kata pembuka, pendahuluan, dan keterangan latar belakang cerita yang disampaikan oleh dalang atau pencerita. Fungsinya adalah sebagai pengenalan kepada penonton mengenai isi kandungan drama tersebut. Selain dari prolog, pencerita juga menyampaikan epilog , dalam bentuk kesimpulan atau mesej dari drama yang telah dipentaskan.

(Baca juga: Plot, Tindakan, dan Konflik dalam Teks Drama)

Dalam teks drama juga terdapat dialog yang dilakonkan oleh setiap watak. Dialog dalam drama merangkumi orientasi, komplikasi, dan penyelesaian. Orientasi adalah bahagian pengantar yang menentukan pengaturan masa dan tempat. Komplikasi adalah bahagian selanjutnya yang mengembangkan konflik yang telah disentuh dalam orientasi.

Sebelum memasuki bahagian resolusi, ada klimaks yang menentukan nasib watak. Tindakan yang dilakukan oleh watak-watak pada klimaks ini akan memberi kesan pada penyelesaiannya, iaitu penyelesaian masalah yang dihadapi di bahagian komplikasi.

Setelah mengetahui struktur teks drama, kita dapat memperoleh idea tentang isi teks yang akan kita buat. Teks ini dapat dibuat berdasarkan dua jenis, iaitu teks dari karya yang ada dan teks dengan idea asli.

Membuat skrip main dari karya yang ada akan menjadi lebih mudah. Ini kerana idea cerita, plot, tetapan, dan unsur-unsur lain sudah ada. Penulis hanya perlu mengubah format menjadi bentuk dialog dan disusun berdasarkan struktur teks drama.

Walau bagaimanapun, kita juga dapat menyusun teks drama berdasarkan idea yang kita kembangkan sendiri. Jangan lupa untuk memasukkan elemen teks, seperti latar belakang, pencirian, dialog, tema dan mesej. Sudah tentu mengembangkan idea anda sendiri menjadi teks drama akan memakan masa lebih lama, tetapi hasilnya akan lebih asli dan baru kerana orang tidak pernah menikmatinya sebelumnya.

Untuk menyusun teks drama dari idea asal, pertama kita dapat menentukan topik yang menarik disertai dengan konflik yang kuat terlebih dahulu. Dengan begitu, orang akan tertarik untuk menontonnya sebagai drama.

Kemudian, tentukan watak dan watak mana yang akan muncul dalam drama. Watak-watak ini akan memainkan jalan cerita dalam drama, jadi sesuaikan keperibadian dan motivasi mereka ketika menyusun cerita.

Barulah kita dapat membuat garis besar plot yang menarik dan mengejutkan. Kemudian kita dapat mengembangkan kerangka menjadi dialog yang akan dibahagikan berdasarkan adegan dalam drama.