Apa itu Habitat dan Nisia?

Dalam ekologi, setiap makhluk hidup di bumi mempunyai kumpulan masing-masing dalam persekitaran dan saling bergantung sebagai sebahagian daripada ekosistem. Dalam ekosistem, habitat atau tempat organisma hidup berkait rapat dengan nisia. Lalu, apa yang dimaksud dengan habitat dan nisia, dan apa hubungannya?

Dari satu segi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan persekitarannya, baik itu biotik (persekitaran hidup lain) dan abiotik (persekitaran bukan hidup). Sementara itu, kajian mengenai ekosistem dikenal sebagai ekologi, yang juga merupakan bahagian dari biologi dan sains semula jadi.

Apa itu Habitat?

Ini adalah tempat tinggal bagi hidupan untuk memenuhi keperluan mereka dalam kehidupan. Contohnya, ikan tenggiri dapat hidup di habitat perairan laut, kambing yang habitatnya ada di padang rumput, dan unta yang habitatnya ada di padang pasir.

(Baca juga: Komponen Ekosistem Berdasarkan Sifat dan Fungsinya)

Di samping itu, habitat hidupan boleh merangkumi komponen persekitaran ekosistem, baik biotik maupun abiotik. Di habitat ini, semua makhluk hidup akan mendapat keperluan hidup mereka seperti makanan, air dan tempat pembiakan. Di samping itu, habitat ini berfungsi sebagai tempat perlindungan mangsa. Contohnya, habitat biawak adalah antara belukar.

Mengenal Nisia

Dalam pelajaran asas sains semula jadi, nisia jarang diketahui. Walaupun perkara di atas disebut sebagai sebahagian daripada ekosistem. Sebelum membincangkan lebih lanjut mengenai nilai ini, anda harus terlebih dahulu mengetahui maksudnya. Nisia adalah peranan makhluk hidup di habitatnya.

Nisia boleh berkait rapat dengan tabiat hidupan atau organisma dalam ekosistem. Kebiasaan untuk mengelakkan persaingan atau persaingan antara makhluk hidup lain di habitat yang sama dan pada masa yang sama mempertahankan diri. Nisia merangkumi jenis makanan individu, cara mencari makanan, dan masa organisma mencari makanan.

Sebagai contoh, di habitat padang rumput, kambing mencari makanan dalam bentuk rumput dan semut mencari makanan di antara rumput dalam bentuk bahan organik. Ini dapat dilihat dari contoh ini, bahawa antara semut dan kambing mempunyai peranan yang berbeza walaupun mereka berdua berada di padang rumput.

Nisia dalam setiap peranan hidup berkait rapat dengan jenis makanan, masa untuk mencari makanan, dan bagaimana mencari makanan. Contohnya, kelawar adalah haiwan pemakan buah yang mencari makanan pada waktu malam.

Kelawar adalah haiwan yang berbeza dengan beberapa jenis burung lain yang juga memakan buah. Di mana, kelawar dan burung mempunyai nisbah yang berbeza sehingga tidak akan ada persaingan.