Definisi dan Jenis Koperasi

Sebilangan daripada kita tentu biasa dengan istilah koperasi, bukan? Sekiranya merujuk kepada Undang-Undang No. 17 tahun 2012 artikel 1, koperasi adalah badan hukum yang ditubuhkan oleh individu atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan aset anggotanya sebagai modal untuk menjalankan perniagaan, yang memenuhi aspirasi dan keperluan bersama. Dalam pelaksanaannya, koperasi tidak hanya memiliki prinsip, asas, prinsip, nilai dan tujuan, tetapi juga jenisnya. Jadi, apa jenis koperasi?

Pada dasarnya, koperasi terbahagi kepada banyak jenis. Ada yang berdasarkan jenis perniagaan, berdasarkan level, ada juga berdasarkan level dan status keahlian. Contohnya, koperasi penjawat awam, koperasi pekerja, koperasi sekolah, dan sebagainya.

(Baca juga: Memahami Ekonomi)

Di bawah ini, kita akan membincangkan jenis koperasi berdasarkan jenis perniagaan dan tahapnya.

Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Perniagaan 

Berdasarkan jenis perniagaan , koperasi terbahagi kepada empat, iaitu koperasi pengeluar, koperasi pengguna, koperasi simpanan dan pinjaman dan koperasi perkhidmatan.

1. Koperasi Pengeluar

Producer's Cooperative adalah koperasi yang memberikan perkhidmatan dalam perolehan barang pengeluaran. Secara amnya, koperasi pengeluar terdiri daripada pengusaha kecil (UMKM = Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana) dengan menjalankan aktiviti mendapatkan bahan mentah dan sokongan untuk anggotanya.

2. Koperasi Pengguna

Koperasi Pengguna adalah koperasi yang menyediakan keperluan harian. Kegiatan utama koperasi pengguna adalah membeli dan kemudian menjual semula barang atau perkhidmatan, sehingga koperasi di sini bertindak sebagai pengedar bagi pengeluar dan pengguna.

3. Koperasi Simpanan dan Pinjaman

Koperasi simpanan dan pinjaman atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan perniagaan simpanan dan pinjaman yang melayani ahli-ahlinya. Perniagaan koperasi simpanan dan pinjaman bertujuan untuk membantu anggotanya memberikan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah. Wang pinjaman yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan untuk usaha produktif dan kesejahteraan anggotanya.

4. Koperasi Perkhidmatan

Koperasi perkhidmatan adalah koperasi yang menjalankan perniagaan yang terlibat dalam perkhidmatan. Contoh koperasi jenis ini adalah koperasi pengangkutan, dan koperasi elektrik.

Koperasi Berdasarkan tingkatan

Jenis koperasi berdasarkan tahapnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

1. Koperasi Utama

Koperasi Utama adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri daripada minimum 20 orang. Selain harus memenuhi syarat-syarat perundangan, di koperasi utama setiap anggota juga harus mempunyai tujuan yang sama.

2. Koperasi Menengah

Koperasi sekunder adalah sejenis koperasi yang anggotanya terdiri daripada gabungan agensi koperasi utama dan mempunyai liputan kawasan kerja yang lebih luas. Sama seperti koperasi utama di mana setiap anggota mesti mempunyai matlamat yang sama, di sini setiap koperasi juga mesti mempunyai minat dan tujuan yang sama. Dengan begitu, aktiviti yang dijalankan akan lebih efisien.

(Baca juga: Pelbagai Sistem Ekonomi di Dunia, Apa Itu?)

Koperasi sekunder boleh dibahagikan lagi kepada beberapa jenis, iaitu koperasi pusat (terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 koperasi utama); Koperasi Bersama (anggota sekurang-kurangnya 3 koperasi pusat); Koperasi ibu bapa (ahli minimum adalah 3 persatuan koperasi).