Dua Teknik Membuat Gambar Ilustrasi

Dalam artikel sebelumnya, kami membincangkan secara ringkas makna gambar bergambar dan jenisnya, yang dimasukkan ke dalam karya seni dua dimensi yang bertujuan untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, menekankan, dan memperkaya cerita atau naratif.

Ilustrasi itu sendiri boleh berguna sebagai pelengkap kepada mesej agar lebih mudah dan cepat difahami. Oleh itu, ada di antara kita yang pernah melihat komik atau majalah, bukan? Di sini, gambar atau gambar pelengkap akan memudahkan kita memahami isi cerita.

Bukan hanya itu, gambar yang digambarkan dalam buku, majalah, atau media lain juga mempunyai fungsi lain. Katakanlah ia menjadi daya tarikan, menjelaskan pemahaman dan penjelasan yang harus difahami, menjadi tempat untuk menceritakan pengalaman melalui gambar, dan memberikan nilai estetika.

Dalam membuat gambaran ilustrasi, ada beberapa teknik yang dapat digunakan, termasuk teknik kering dan teknik basah. Apa perbezaannya?

Teknik Kering

Membuat ilustrasi menggunakan teknik kering tidak memerlukan kita menggunakan penipisan air atau minyak. Dibuat di atas kertas, kemudian dibuat lakaran dan memberikan akses warna dan garis sesuai dengan media kering yang digunakan.

(Baca juga: Definisi dan Jenis Ilustrasi)

Dalam prosesnya, teknik ini menggunakan beberapa media, termasuk pensil, arang, krayon dan pen.

Teknik Basah

Berbeza dengan teknik kering, media yang digunakan dalam teknik basah adalah cat air, cat minyak, dakwat atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan lakaran yang dibuat di atas kertas atau medan dua dimensi lain seperti kanvas dan kemudian diwarnakan dengan media lukisan basah yang digunakan.

Selain daripada dua teknik di atas, melukis ilustrasi juga boleh dilakukan dengan menggunakan teknik digital. Teknik digital itu sendiri adalah teknik untuk meneroka kemampuan program komputer secara kreatif dalam bentuk membuat karya seni visual dalam bentuk ilustrasi.

Teknik digital terbahagi kepada dua, iaitu bitmap dan vektor gambar. Peta bit adalah kumpulan titik yang disebut piksel. Vektor adalah hasil kumpulan garis, lengkung dan satah.