Pernyataan dan Ayat Terbuka dalam Matematik

Dalam kehidupan seharian kita dihadapkan dengan pilihan yang betul atau salah. Dalam matematik, terutama dengan bahan Sistem Persamaan Linear Satu Variabel, "pernyataan dan ayat terbuka" berkait rapat dengan kehidupan seharian. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pernyataan dan ayat terbuka dalam matematik?

Sebelum menjawab soalan-soalan ini, dapat membantu kita mengetahui terlebih dahulu mengenai ayat. Kalimat itu sendiri pada dasarnya adalah rangkaian kata yang disusun mengikut peraturan bahasa yang mengandungi makna.

Sementara itu, makna pernyataan adalah ayat yang hanya benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Benar ditakrifkan jika ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan dan keadaan sebenarnya.

Dengan kata lain, pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran yang pasti, iaitu benar atau salah, tetapi tidak dibenarkan memilih keduanya. Pernyataan juga disebut proposisi atau ayat. namun, ayat tidak semestinya penyataan.

(Baca juga: Apa itu Induksi Matematik?)

Sekarang, setelah mengetahui maksudnya, kita akan menghubungkannya dengan matematik, bersama dengan perbincangan.

  1. Gunung Pangrango berada di pulau Borneo
  2. Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara
  3. 7 + 4 = 4 + 7
  4. Haiwan x adalah mamalia berkaki empat
  5. P - 3> 10

Kalimat 1) adalah ayat yang salah kerana Gunung Pangrango berada di pulau Jawa. Sementara itu, ayat 2) dan 3) adalah ayat yang mempunyai nilai yang betul. Sementara itu, ayat 4) dan 5) adalah ayat yang nilai kebenarannya tidak dapat ditentukan.

Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahawa ayat 1), 2), dan 3) disebut sebagai pernyataan. Sementara itu, ayat 4) dan 5) adalah ayat terbuka. Jadi pernyataan adalah ayat yang nilai kebenarannya dapat ditentukan. Sementara itu, ayat terbuka adalah ayat yang mengandungi pemboleh ubah atau pemboleh ubah, sehingga nilai kebenaran tidak dapat ditentukan.

Oleh itu, untuk menjadikan ayat terbuka benar, pemboleh ubah atau pemboleh ubah dalam ayat mesti diganti dengan nilai yang telah ditentukan.