Mengapa Sejarah Perlu Dipelajari?

Negara yang hebat adalah bangsa yang menghargai sejarah, demikian kata pepatah. Dan ini bukan tanpa sebab. Walau bagaimanapun, mengetahui sejarah adalah penting. Di mana ini dapat dilakukan dengan mempelajarinya. Selain dapat menelusuri kebenaran peristiwa yang berlaku pada masa lalu, mempelajari sejarah juga diperlukan kerana dapat membantu kita mengetahui asal usul sesuatu. Seperti dari mana asalnya, ketika ia ditubuhkan, dan sebagainya.

Sejarah itu sendiri, ketika merujuk ke Wikipedia, berasal dari kata Yunani historia, yang bermaksud kajian masa lalu, terutama bagaimana ia berkaitan dengan manusia. Dalam bahasa Dunia, sejarah, kronik, saga, sejarah, tarikh, tawarik, tambo, atau sejarah dapat ditafsirkan sebagai peristiwa dan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu atau asal-usul (keturunan) keturunan, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Ini adalah istilah umum yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu dan penemuan, pengumpulan, organisasi dan penyampaian maklumat mengenai peristiwa ini.

Menurut WH Walsh, sejarah hanya tertumpu pada catatan yang bermakna dan penting bagi manusia. Rekod itu sendiri merangkumi tindakan dan pengalaman manusia pada masa lalu mengenai perkara-perkara penting sehingga menjadi kisah yang bermakna. Sementara itu, Patrick Gardiner menyebut sejarah sebagai sains yang mengkaji apa yang telah dilakukan oleh manusia.

Jadi, sejarah sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, sehingga tidak berlebihan jika sejarah perlu dikaji. Bagi anda yang ingin tahu, berikut adalah beberapa sebab mengapa sejarah perlu dikaji.

Beri pengalaman

Adakah kita mesti dilahirkan pada zaman Rom hanya untuk mengetahui siapa Julius Caesar? Atau perlukah kita hidup di zaman penjajahan untuk merasakan kesakitan akibat kerja paksa? Jawapannya, tentu saja tidak.

(Baca juga: Memahami Sejarah sebagai Cerita dan Peristiwa)

Melalui sejarah, kita dapat mengetahui semua itu dan mendapatkan pengetahuan baru. Ini kerana sejarah secara tidak langsung memberi kita pengalaman tanpa perlu mengalami peristiwa secara langsung.

Beri inspirasi

Seperti yang dikatakan oleh WH Walsh, sejarah hanya tertumpu pada catatan yang bermakna dan penting bagi manusia. Ini bermaksud, melalui sejarah kita dapat mengetahui banyak perkara, termasuk siapa yang mencipta mesin wap, siapa yang paling pintar di dunia, dan sebagainya. Tidak mustahil catatan orang-orang hebat ini akan memberi inspirasi kepada kita, bahawa ada orang yang pintar seperti Albert Einstein di luar sana, ada orang yang hebat seperti Bill Gates di luar sana, dan sebagainya.

Kembangkan kemahiran berfikir 

Sebagai rangkaian atau siri peristiwa yang saling berkaitan, sejarah perlu dikaji kerana akan melatih kita berfikir dan memproses maklumat. Mempelajari sejarah dapat memicu khayalan, sehingga mendorong kita untuk berusaha mengumpulkan lebih banyak maklumat.

Mengetahui Nilai

Sejarah penuh dengan nilai, oleh itu mempelajarinya sangat penting. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bahawa perpaduan, toleransi terhadap perbezaan, nasionalisme, dan nilai-nilai lain adalah perkara penting untuk ditanamkan dalam diri.