Faktor Definisi dan Permintaan, Ada?

Dalam undang-undang ekonomi, ia tidak dapat dipisahkan dari penawaran dan permintaan (permintaan) . Dapat disimpulkan bahawa semakin tinggi permintaan barang akan menyebabkan kekurangan, yang menjadikan harga barang tersebut lebih mahal. Lalu apa itu permintaan? Dan apakah faktor permintaan?

Permintaan adalah jumlah barang dan perkhidmatan yang akan dibeli pada tahap harga dan dilaksanakan pada waktu tertentu. Kata kunci dalam permintaan adalah kuantiti barang dan perkhidmatan yang diperlukan, harga, dan jangka waktu tertentu.

Pada hakikatnya, semakin tinggi permintaan, semakin mahal produknya. Sebaliknya, semakin rendah jumlah permintaan, semakin rendah harga produk. Hubungan antara harga dan kuantiti barang atau perkhidmatan yang diperlukan dikenali sebagai hubungan permintaan.

Faktor Permintaan

Setelah mengetahui apa itu permintaan, perlu juga memahami beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Di mana ini terdiri dari harga barang, harga barang lain yang berkaitan, jenis barang, populasi, selera orang, pendapatan orang, dan harapan untuk masa depan.

  • Harga barang itu sendiri

Definisi harga barang bermaksud bahawa jika harga meningkat, permintaan akan menurun, sebaliknya, jika harga barang turun, permintaan akan meningkat.

  • Harga Barangan Berkaitan Lain

Secara umum, barang pengguna mempunyai kegunaan yang saling berkaitan. Penggunaan barang pengguna yang saling berkaitan dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pengganti dan pelengkap.

  • Jenis barang

Jenis barang ini terbahagi kepada 4 jenis, iaitu barang biasa atau barang yang mengalami peningkatan permintaan akibat peningkatan pendapatan. Kedua, barang rendah adalah barang yang banyak dituntut oleh orang yang berpendapatan rendah. Sekiranya pendapatan rakyat tinggi, permintaan untuk barang rendah akan menurun.

(Baca juga: Kenali konsep permintaan, penawaran dan harga pasaran)

Jenis barang ketiga adalah barang keperluan, iaitu barang yang sangat penting (pokok) dalam kehidupan seharian orang. Perbelanjaan untuk barang-barang ini tidak berubah walaupun pendapatan orang meningkat. Jenis barang keempat adalah barang mewah, iaitu barang yang diminta oleh seseorang yang mempunyai pendapatan yang agak tinggi.

  • Jumlah penduduk

Pertumbuhan penduduk diikuti dengan pengembangan peluang pekerjaan menyebabkan permintaan meningkat. Ini bermaksud bahawa lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan pendapatan ini akan meningkatkan daya beli orang untuk barang dan perkhidmatan sehingga permintaan akan meningkat.

  • Selera Rakyat

Peningkatan selera pengguna untuk item mengakibatkan peningkatan permintaan untuk item tersebut. Sebaliknya, jika selera pengguna turun, permintaan pengguna akan menurun.

  • Pendapatan Komuniti

Tahap pendapatan pengguna akan menunjukkan daya beli pengguna ini. Semakin tinggi tahap pendapat seseorang, semakin tinggi jumlah permintaan untuk item.

  • Jangkaan atau Ramalan Komuniti

Ramalan pengguna bahawa harga barang akan meningkat pada masa akan datang akan mendorong mereka untuk membeli atau menimbun barang pada masa sekarang untuk menjimatkan perbelanjaan pada masa akan datang.