Fahami Definisi Dasar Etika

Semasa era penjajahan Belanda, mereka menerapkan sistem penanaman paksa yang merugikan masyarakat Dunia. Nampaknya, sistem ini juga dikritik oleh mayoritas orang Belanda kerana dianggap tidak berperikemanusiaan. C. Th. van Deventer adalah salah satu daripadanya. Dia adalah ahli hukum Belanda yang menjadi tokoh politik yang beretika. Tetapi, apakah definisi politik etika?

Politik etika atau politik timbal balik adalah idea yang menyatakan bahawa pemerintah kolonial memegang tanggungjawab moral untuk kesejahteraan bumiputera.

Politik etika itu sendiri pertama kali muncul pada tahun 1890 sebagai bentuk tekanan dari golongan liberal ke parlimen Belanda. Mereka berpendapat bahawa Belanda sudah banyak berhutang dengan kekayaan penduduk Dunia. Pemikiran Van Deventer mengenai politik etika dikaitkan dengan tulisannya yang berjudul Een Eereschuld (Honor Debt) yang diterbitkan dalam harian De Gids pada tahun 1899.

Nampaknya politik etika juga disokong oleh pemerintah Belanda. Ratu Belanda Wilhelmina pernah mengatakan dalam pidato negara pada tahun 1901 bahawa, "Belanda mempunyai kewajiban untuk mencari kemakmuran rakyat Hindia Belanda."

(Baca juga: Pembahagian sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya)

Ratu Wilhelmina kemudian menyusun dasar baru untuk jajahan yang diringkaskan dalam program Trias van Deventer . Program ini terdiri daripada tiga rawatan, iaitu pendidikan atau pendidikan, pengairan atau pengairan, dan transmigrasi atau pergerakan penduduk.

Pendidikan

Untuk meningkatkan tahap pendidikan masyarakat Dunia, Belanda menyediakan peluang pendidikan kelas pertama untuk anak-anak penjawat awam dan orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kekayaan. Pada tahun 1903, terdapat 14 sekolah di Residensi Capital dan 29 di Afdeling Capital. Sekolah ini mengajar membaca, menulis, aritmetik, geografi, sains semula jadi, sejarah dan melukis.

Di samping itu, Belanda juga menyediakan pendidikan kelas kedua untuk anak-anak asli kelas bawah. Pada tahun 1903, terdapat 245 sekolah awam dan 326 sekolah swasta (swasta) di Jawa dan Madura. Tahap sekolah pada masa itu adalah seperti berikut.

  1. HIS ( Hollandsch Indlandsche School ) setaraf dengan SD.
  2. MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) setaraf dengan SMP.
  3. AMS (Algemeene Middlebare School) setaraf dengan SMA.
  4. Sekolah Kweek (Guru Sekolah) untuk Bumiputera.

Pengairan

Pengairan atau pengairan adalah salah satu program politik etika yang dilaksanakan oleh Belanda. Pengairan penting untuk tanah pertanian untuk meningkatkan pengeluaran. Pada tahun 1885, pemerintah telah membangun kawasan pengairan 96.000 bahu (sekitar 67.200 hektar) untuk kawasan Berantas dan Demak. Pada tahun 1902, kawasan ini meningkat menjadi 173.000 bahu (sekitar 121.100 hektar).

Transmigrasi

Transmigrasi atau perpindahan penduduk mendorong tanah di luar Jawa diproses menjadi ladang yang juga dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, transmigrasi dapat mengurangkan kepadatan penduduk di pulau Jawa.

Pada tahun 1865, terdapat 14 juta orang di pulau Jawa dan Madura. Jumlahnya meningkat dua kali lipat pada tahun 1900. Sebilangan penduduk berpindah dari Jawa ke Sumatera Utara untuk memenuhi permintaan buruh perkebunan. Selain itu, ada juga yang pergi ke Lampung untuk tinggal di sana.

Sumber: //www.seputarpeng Knowledge.co.id/2018/08/politik-etis-target-latar-behind-isi-penyviation-terl complete.html