Pelbagai Sistem Ekonomi di Dunia, Apa Itu?

Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau elemen yang terdiri daripada unit ekonomi, agen dan institusi yang saling berkaitan, saling berinteraksi, saling menyokong, dan saling mempengaruhi. Unit ekonomi adalah individu atau kumpulan dalam sistem yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti isi rumah pengguna, isi rumah korporat, dan isi rumah kerajaan.

Ringkasnya, sistem ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana dan untuk siapa barang dan perkhidmatan dihasilkan.

Sistem Ekonomi di Dunia

Setiap negara mempunyai sistem ekonominya sendiri. Paling tidak, diketahui bahawa terdapat empat sistem ekonomi yang diterapkan di dunia, termasuk sistem ekonomi tradisional, perintah, pasar dan campuran.

Tradisional

Sistem ini menjalankan kehidupan ekonominya mengikut kebiasaan. Tradisi masyarakat dari generasi ke generasi bergantung pada faktor pengeluaran kerana mereka berasal dari alam semula jadi.

Ciri-cirinya adalah tidak adanya pembahagian kerja yang jelas, masih terlalu bergantung pada alam semula jadi. Sistem ini juga mengukuhkan ikatan tradisional yang merupakan kekeluargaan. Oleh kerana turun temurun, teknologi pengeluaran masih sangat sederhana dan tidak ada medium pertukaran yang maju.

(Baca juga: Pendapatan Negara Menurut Pakar)

Walaupun begitu, sistem ini mempunyai beberapa kelebihan. Penganut mempunyai rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan gotong royong yang kuat. Di samping itu, pertukaran barter didasarkan pada kejujuran dan tujuan mereka menjalankan aktiviti ekonomi adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk mencari keuntungan.

Kelemahannya adalah bahawa dalam sistem ini pemikiran masyarakat cenderung terlalu umum dan statik. Mereka juga sukar menghasilkan kejayaan baru dan lebih baik. Oleh kerana teknologi yang sederhana, hasil pengeluaran adalah terhad. Sistem ini juga hanya dapat memenuhi keperluan segelintir orang, contohnya hanya satu kampung.

Perintah

Juga disebut sistem ekonomi berpusat atau sosialis, sistem ini menjadikan pemerintah sebagai peranan terpenting atau dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sistem ini merupakan cetusan pemikiran ahli falsafah Jerman Karl Marx.

Ciri-cirinya ialah kegiatan ekonomi ditentukan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Di samping itu, hak milik persendirian atau individu tidak diiktiraf. Kebebasan individu dalam berniaga juga tidak ada dan alat pengeluarannya sepenuhnya dikendalikan oleh negara.

Walau bagaimanapun, sistem ini mempunyai beberapa kelebihan. Menjadi lebih mudah bagi pemerintah untuk memantau dan mengawal ekonomi. Kerajaan juga bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua kegiatan ekonomi. Dengan penghapusan hak individu, kesejahteraan masyarakat lebih adil dan perancangan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat.

Kekurangannya adalah bahawa daya kreatif orang terhad dan mendorong kemunculan pasaran gelap kerana sekatan yang terlalu ketat. Pengguna juga terhad dalam memilih dan menentukan jenis perkhidmatan dan barang. Di samping itu, pemerintah adalah penentu semua dasar, sehingga mereka dapat bertindak sewenang-wenangnya.

Pasar

Sistem ekonomi ini membolehkan keputusan ekonomi ditentukan oleh pengeluar dan pengguna. Semua masalah ekonomi juga diserahkan kepada pasaran dan harga adalah kawalan utama. Sistem ini memerlukan kebebasan mutlak dan juga disebut Laissez-faire, yang bermaksud bahawa pemerintah sepenuhnya lepas tangan dalam urusan ekonomi. Sistem ini dipromosikan oleh ahli falsafah Scotland, Adam Smith yang dijuluki sebagai Bapa Ekonomi versi Barat.

Beberapa ciri sistem ini ialah kebebasan swasta dan awam diakui dalam ekonomi. Kebebasan pemilikan barang modal juga dibenarkan. Semua tindakan ekonomi berdasarkan semangat mencari keuntungan. Tarik perang antara kekuatan penawaran dan permintaan yang membentuk mekanisme pasaran.

Kelebihan sistem ini ialah munculnya persaingan yang mendorong kemajuan perniagaan. Kerajaan juga mempunyai gangguan terhad. Pengeluaran berdasarkan permintaan pasaran atau keperluan masyarakat. Pengiktirafan hak milik individu juga dapat mendorong semangat perniagaan masyarakat.

Walau bagaimanapun, sistem ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Sistem ini dapat mendorong amalan persaingan yang tidak adil dan mewujudkan monopoli yang membahayakan masyarakat. Keutamaan pelaku ekonomi untuk keuntungan maksimum juga boleh mengabaikan kepentingan awam.

Campurkan

Ini adalah gabungan sistem ekonomi perintah dan pasar. Ini bermaksud bahawa pemerintah mempunyai campur tangan dalam urusan ekonomi, tetapi hak milik swasta juga diakui.

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam sistem ini adalah dengan membuat peraturan atau undang-undang yang mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping itu, kerajaan juga dapat menubuhkan syarikat negeri yang bertujuan untuk kepentingan orang ramai pada umumnya.

(Baca juga: Dasar Fiskal: Jenis, Peranan, Instrumen, dan Fungsi)

Ciri sistem ini adalah pembatasan sektor swasta oleh negara, sehingga mengelakkan monopoli. Kerajaan mengganggu mekanisme kegiatan ekonomi di pasaran melalui dasar ekonomi. Hak milik individu diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh memudaratkan kepentingan umum.

Kelebihan sistem ini ialah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah lebih berorientasikan kepentingan masyarakat. Hak individu atau persendirian juga diakui dengan jelas. Di samping itu, harga pasaran lebih mudah dikawal.

Adapun kekurangannya, kadang-kadang, peranan pemerintah lebih berat daripada sektor swasta. Di samping itu, amalan KKN boleh timbul dalam kerajaan kerana sektor pengeluaran lebih menguntungkan dengan pengawasan yang minimum.