Lihatlah pola pertumbuhan ekonomi di negara-negara membangun dan maju

Aristoteles menyebut negara sebagai organisasi kekuatan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sementara itu Hans Kelsen mendefinisikan negara sebagai pengaturan sosial untuk hidup bersama tanpa paksaan. Berdasarkan tahap kemajuan, negara terbahagi kepada dua, iaitu negara membangun dan negara maju.

Negara-negara membangun adalah negara-negara yang baru merdeka atau sedang aktif membangun, sementara negara maju adalah negara industri yang telah berjaya membangun negaranya.

Dalam perjalanannya, pembangunan ekonomi sesebuah negara bergantung pada empat sektor, iaitu sumber manusia, sumber semula jadi, pembentukan modal dan tahap teknologi. Berikut ini, kita akan membincangkan setiap sektor ini dalam usaha menentukan corak pertumbuhan sesebuah negara.

Sumber Manusia

Individu produktif yang menjadi pendorong dalam organisasi, baik institusi dan syarikat, berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan. Sebilangan aset yang diperoleh dari sumber manusia seperti kepakaran, kekuatan, mindset, dan pengurusan.

(Baca juga: Mengetahui Ciri-ciri Negara Maju dan Berkembang)

Sumber semula jadi

Sumber semula jadi merujuk kepada segala sesuatu yang berasal dari alam semula jadi dan dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Contoh sumber semula jadi adalah perlombongan, pertanian, industri dan perikanan.

Pembentukan Modal

Pembentukan modal adalah kegiatan masyarakat yang menggunakan sebahagian dari pengeluarannya untuk pembuatan barang modal, tidak hanya untuk memenuhi keperluan atau penggunaan. Sebagai contoh, ladang kelapa sawit bukan sahaja menyediakan minyak mentah, tetapi juga minyak masak.

Tahap Teknologi

Terakhir adalah tahap teknologi. Tahap teknologi adalah cara bagi seseorang untuk memproses sumber yang ada untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh manusia. Sebagai contoh, pada masa lalu orang masih menuai padi secara manual, tetapi sekarang ada mesin yang dapat digunakan untuk menggantikan tenaga manusia.