Perkembangan Idea-idea Hebat di Dunia

Revolusi budaya yang berlaku di Eropah sekitar abad ke-16 telah berubah dan membuka minda lelaki yang terkongkong oleh dominasi golongan bangsawan dan agama. Dunia semakin berkembang menuju abad baru dan idea baru dilahirkan, salah satunya menjadi idea besar dunia seperti Nasionalisme, Liberalisme, Sosialisme, Demokrasi, dan Pan-Islamisme yang berkembang di Timur Tengah.

1. Nasionalisme

Nasionalisme dalam bahasa Latin terdiri daripada dua perkataan, iaitu natio yang bermaksud bangsa dan ism yang bermaksud pengertian. Jadi, dalam bahasa nasionalisme adalah pemahaman yang mewujudkan, menyatukan, dan mempertahankan kedaulatan suatu wilayah atau negara yang mempunyai persamaan dalam konsep identiti seperti kesamaan budaya, bahasa, wilayah dan cita-cita.

Idea nasionalisme ini lahir di Eropah sebagai reaksi terhadap penguasaan wilayah di Eropah oleh Napoleon Bonaparte (1804-1815). Pada masa itu, ada semangat nasionalisme yang tumbuh dari negara-negara Eropah untuk membebaskan tanah air mereka dari cengkaman kuasa Napoleon Bonaparte dari Perancis.

Oleh itu, setelah memperoleh kejayaan, negara-negara baru di Eropah ditubuhkan berdasarkan alasan nasional, seperti negara Belgia yang berpisah dengan Belanda.

2. Liberalisme

Idea besar lain di dunia adalah Liberalisme atau liberal yang merupakan salah satu ideologi dan tradisi politik berdasarkan kebebasan dan hak yang sama yang merupakan nilai politik utama. Liberalisme bercita-cita untuk masyarakat yang bebas berfikir untuk setiap individu dan menolak adanya sekatan khusus mengenai pemerintahan dan agama.

(Baca juga: Kilas Balik ke 4 Revolusi Dunia Hebat)

Peristiwa Revolusi Perancis adalah permulaan pembentukan Liberalisme, yang disebabkan oleh adanya perbezaan sosial yang berbeza. Pada masa itu, masih banyak diskriminasi dalam bentuk pengkategorian masyarakat di Perancis di mana kumpulan tertentu mendapat perlakuan istimewa yang tidak mendapat kumpulan lain.

Pembentukan kumpulan liberal didahului oleh revolusi, di mana orang mula menuntut hak dan kebebasan mereka. Liberalisme kemudian menyebar ke negara-negara Eropah, pemahaman ini mendapat sokongan rakyat negara-negara ini.

3. Sosialisme

Sosialisme adalah serpihan dalam bentuk sistem sosio-ekonomi yang dicirikan oleh pemilikan sosial dan mengutamakan kebersamaan sebagai matlamat hidup. Dalam pengertian ini, negara sebagai kuasa terbesar harus selalu mengambil bahagian dalam semua aspek untuk mencapai matlamat negara.

Rusia adalah negara pertama yang menerapkan sosialisme yang dimulakan oleh Karl Marx, iaitu sains sebagai asas sosialisme (sosialisme yang dikembangkan di sini bersifat radikal). Ini berlaku semasa kepemimpinan Lenin, di mana sistem ekonomi yang digunapakai oleh negara Rusia adalah pemerintah terbesar negara dan tidak ada hak milik individu, jadi hanya parti komunis yang dapat bertahan.

4. PAN-Islamisme

Pan-Islamisme bermula semasa Perang Dunia II, negara-negara Timur Tengah mengikuti pemahaman yang ditulis dalam al-a'mal al-kamilah dari Jamal al-Din Afghani yang kemudian berkembang menjadi gerakan untuk menyatukan umat Islam dalam satu negara Islam atau khalifah. .

Gerakan Pan-Islamisme ini banyak mempengaruhi rasa nasionalisme untuk mendapatkan kemerdekaan di banyak wilayah Islam, seperti Turki, Mesir, India, ke Dunia. Pemikiran Afgani kemudiannya memberi inspirasi kepada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir hingga sekarang.

5. Demokrasi

Demokrasi dalam bahasa Yunani disebut demokratik yang bermaksud kuasa rakyat dan berbeza dengan aristokrat yang bermaksud kuasa elit. Secara umum, demokrasi adalah sistem dengan kekuatan tertinggi di tangan rakyat, pengambilan keputusan dilakukan oleh semua rakyat.

Sistem pemerintahan ini dilaksanakan untuk pertama kalinya di Yunani kuno, di mana masyarakat secara langsung terlibat dalam membuat keputusan mengenai hal-hal negara. Namun, kerana sebuah negara tidak hanya mempunyai berpuluh-puluh orang dan wilayah yang sempit, sistem ini tidak berkesan untuk dilaksanakan dan lama-kelamaan bentuk badan-badan perwakilan rakyat yang akan bertindak sebagai wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara.