Baca Setiap 28 Oktober, Bagaimana Ikrar Belia Bunyi?

Seperti yang kita semua ketahui, Ikrar Pemuda diciptakan melalui suatu proses, tepat ketika organisasi Pemuda yang melahirkan pemahaman tentang kebangsaan mulai terbentuk dan mulai muncul. Dan seterusnya, sehingga Kongres Pertama yang dipengerusikan oleh M. Tabrani diadakan

Tujuan kongres itu tidak lain adalah membentuk satu persatuan pemuda. Untuk membentuk badan yang bertujuan untuk mempromosikan perpaduan nasional dan mengeratkan hubungan antara semua persatuan belia nasional.

Banyak idea perpaduan telah dibincangkan dalam Kongres Pemuda 1. Selain itu, dalam kongres ini aspirasi nasional juga dicetuskan, walaupun tidak dinyatakan dengan jelas.

Baru pada 28 Oktober 1928, ketika Kongres Pemuda Kedua diadakan, cita-cita ini ditindaklanjuti. Apakah itu?

Setelah membincangkan banyak aspek pemuda dan perpaduan nasional, keputusan kongres dibentuk yang disebut Ikrar Pemuda. Suara dari tiga keputusan kongres seperti yang tertera pada prasasti di dinding Youth Pledge Museum, yang ditulis menggunakan ejaan van Ophuysen, adalah:

Pertama:

Kami, putera dan puteri Dunia, mengaku memiliki satu darah, tanah Dunia.

Kedoea:

Kami, putera dan puteri Dunia, mengakui satu bangsa, Bangsa Dunia.

Ketiga:

Kami, putra dan puteri Dunia, mengajar bahasa Persatoean, bahasa Dunia.

Ikrar Belia sebagai tonggak untuk Perpaduan dan Perpaduan

Berdasarkan penderitaan rakyat akibat kemunculan politik etika, belia berpendidikan dunia mengambil inisiatif untuk bergerak melalui akhbar dan beberapa kongres sehingga sumpah pemuda dilahirkan yang merupakan tonggak awal perpaduan dan integriti negara ini.

Dengan usaha dan kerja keras mereka, para belia berjaya menjadi pelopor perpaduan nasional

Akibatnya, sejak 1959, 28 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Ikrar Pemuda, iaitu hari kebangsaan yang bukan hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah Dunia melalui Keputusan Presiden No. 316 tahun 1959 bertarikh 16 Disember 1959 untuk memperingati acara Ikrar Belia.