Ikuti sejarah madrasah di dunia

Sebilangan daripada kita tentu biasa dengan institusi pendidikan yang disebut madrasah, bukan? Paling tidak, ini telah wujud di Dunia sejak berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun yang lalu. Madrasah sendiri, ketika merujuk kepada Wikipedia, adalah perkataan Arab yang bermaksud sekolah. Asal perkataan diambil dari perkataan "darasa" yang bermaksud belajar. Secara teknikal, ini kemudian menghubungkan bangunan atau bangunan tertentu yang dilengkapi dengan kemudahan, kemudahan dan infrastruktur pendidikan untuk menyokong proses pembelajaran pengetahuan agama, bahkan sains umum. Jadi, bagaimana sejarah madrasah di Dunia?

Di Dunia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah (awam) yang kurikulumnya mengandungi pelajaran tentang Islam. Terdapat sekurang-kurangnya tiga tahap madrasah yang perlu diketahui, iaitu, Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan Sekolah Menengah Rendah (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan Sekolah Menengah. Di Atas (SMA).

Sejarah madrasah di Dunia bermula pada tahun 1909, ketika Madrasah Abadiyah didirikan. Ini adalah madrasah pertama di Dunia, yang didirikan di Padang, Sumatera Barat oleh Syekh Abdullah Ahmad. Berikutan itu, madrasah lain telah muncul, melengkapi pesantren dan surau yang ada sebagai tempat untuk mempelajari pengetahuan Islam.

(Baca juga: Sekolah Paling Mewah di Dunia)

Di antara beberapa madrasah yang tumbuh dan berkembang pada masa ini adalah Shcoel Madrasah, yang didirikan pada tahun 1910 di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Syekh M. Talib Umar. Pada tahun 1912, salah satu organisasi Islam terbesar di Dunia, Muhammadiyah, ditubuhkan oleh KH Ahmad Dahlan et al di Yogyakarta. Dari sini, sistem institusi pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum mula dibina. Dan seiring berjalannya waktu, madrasah di Dunia terus berkembang.

Terdapat Madrasah Al Irsyad di Jakarta, yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Sokarti pada tahun 1913, ada juga Diniyah Schoel yang didirikan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1915, oleh Zainuddin Labai el Janusi, dan seterusnya sehingga Nahdlatul Ulama (NU) lahir di 1926, yang diasaskan oleh KH Hasyim Asyari.

Namun, perkembangan pesat madrasah ini tidak membuat Belanda tenang. Yang bersangkutan, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang mendefinisikan madrasah sebagai "sekolah liar", diikuti oleh sejumlah peraturan yang melarang atau membatasi madrasah.

Jadi, madrasah dikeluarkan dari Bumi Dunia? Sebenarnya, tidak. Sekolah ini masih berdiri di mana-mana, sebagai simbol perjuangan bangsa Dunia untuk mendapatkan pendidikan. Walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa dalam pengembangan madrasah mereka mulai disingkirkan. Sekurang-kurangnya sekarang, madrasah masih dianggap pendidikan kelas dua.