Molekul dan Susunan Tindak Balas

Dalam kehidupan seharian, kita sering menghadapi proses reaksi kimia. Salah satu yang paling biasa dijumpai di dalam peti sejuk atau peti sejuk, di mana pada suhu yang lebih rendah laju reaksi lebih perlahan, sehingga makanan terurai lebih lambat daripada pada suhu bilik (kerana membusuk adalah reaksi kimia). Proses tindak balas kimia ini melibatkan molekul. Apa pendapat anda mengenai makna molekul?

Molekular adalah bilangan molekul reaktan yang terlibat dalam tahap tindak balas asas. Secara amnya, tindak balas terdiri daripada satu, dua, atau tiga jenis molekul. Oleh itu, molekul dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu Unimolecular, Bimolecular, dan Trimolecular.

Molekul tindak balas akan sama dengan jumlah susunan, tetapi susunan total tidak selalu menghasilkan hasil yang sama dengan molekul. Lalu apa yang dimaksudkan dengan urutan reaksi?

Urutan tindak balas adalah nombor yang menyatakan besarnya pengaruh kepekatan reaktan pada kadar tindak balas. Urutan tindak balas adalah (kebanyakan) bilangan bulat, tetapi boleh juga dalam bentuk pecahan dan nombor negatif.

Urutan ini tidak bergantung pada pekali stoikiometrik reaktan, tetapi bergantung pada nilai semasa eksperimen. Terdapat beberapa jenis pesanan reaksi, iaitu urutan reaksi sifar, urutan reaksi satu, dan urutan reaksi dua.

  • Perintah Reaksi Sifar

Kadar tindak balas dikatakan berada pada tahap sifar jika kadar tindak balas tidak dipengaruhi oleh nilai kepekatan reaktan. Ini dapat digambarkan dengan formula V = k [A] 0

(Baca juga: Memahami Kelikatan dalam Sains Fizikal)

Jadi, sebarang nombor yang dinaikkan menjadi kuasa sifar sama dengan satu. Oleh itu, nilai pesanan tindak balas sifar hanya bergantung pada pemalar kadar tindak balas.

  • Susunan Reaksi Satu

Suatu tindak balas dikatakan mempunyai urutan satu jika kadar tindak balas berkadar terus dengan kepekatan reaktan. Ini dapat digambarkan dengan menggunakan formula V = k [A]

Oleh kerana urutan satu berkadar langsung dengan kepekatan reaktan, jika kepekatannya digandakan, kadar tindak balas juga akan dua kali lebih besar.

  • Perintah Reaksi Dua

Suatu tindak balas dikatakan mempunyai urutan tindak balas kedua jika nilai kadar tindak balas adalah produk kuasa dua dari segi perubahan kepekatan. Ini dapat digambarkan dengan menggunakan formula V = k [A] 2

Oleh kerana urutan kedua tindak balas adalah kuadrat kepekatan reaktan, jika anda meningkatkan kepekatan 2 kali, kadar tindak balas akan menjadi 4 kali lebih besar. Sekiranya anda meningkatkan kepekatan 4 kali, kadar tindak balas meningkat 16 kali.