Apakah proses dalam litosfera?

Sebilangan besar makhluk hidup di planet Bumi hidup di lapisan bumi yang keras dan kaku. Lapisan ini disebut lapisan litosfer atau kerak bumi. Lapisan litosfera mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di bumi, di mana bahagian atasnya adalah tempat tinggal bagi manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, sementara lapisan bawah mengandung mineral yang bermanfaat bagi manusia. Lalu bagaimana proses dalam lapisan litosfera ini?

Litosfera berasal dari bahasa Yunani, iaitu "litos" yang bermaksud batu dan "sfera", yang bermaksud lapisan, lapisan litosfera adalah plat bergerak, yang dapat menyebabkan benua melayang. Permukaan terbentuk kerana kejadian semula jadi yang berlaku secara berterusan, di mana kejadian semula jadi dalam proses lapisan litosfera ini digerakkan oleh tenaga yang berasal dari dalam (tenaga endogen) dan di luar bumi (tenaga eksogen).

Kuasa Endogen

Kejadian semula jadi yang disebabkan oleh daya endogen termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Secara amnya, tenaga endogen dapat dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu tektonisme dan gunung berapi.

  • Tektonisme adalah fenomena semula jadi dalam bentuk pergerakan di kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Acara ini boleh dalam bentuk lipatan, pergeseran, atau pengangkatan untuk membentuk struktur permukaan bumi. Beberapa contoh bentuk semula jadi yang disebabkan oleh gejala tektonik adalah lembah, gunung, jurang, dan bukit.
  • Gunung berapi adalah fenomena semula jadi dalam bentuk pembuangan magma dari usus bumi ke permukaan bumi. Vulkanisme berlaku kerana tekanan gas di ruang magma, yang pada suhu tinggi, sehingga magma mendorong keluar. Salah satu contoh gunung berapi adalah aktiviti gunung berapi.

Kuasa Eksogen

Kejadian semula jadi yang disebabkan oleh kekuatan eksogen di permukaan bumi termasuk luluhawa, hakisan dan pemendapan.

  • Cuaca adalah kejadian pemusnahan massa batu, di mana dalam jangka masa panjang proses luluhawa ini menjadikan batu menjadi tanah. Proses luluhawa ini dipengaruhi oleh unsur-unsur pembentukan batuan, suhu, cuaca, dan penglibatan organisma di sekitar batuan.

Berdasarkan penyebabnya, proses luluhawa dapat dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu luluhawa kimia yang disebabkan oleh perubahan struktur kimia batuan melalui tindak balas tertentu seperti larutan, pengoksidaan, dan hidraulik.

(Baca juga: Dinamika Suasana dan Kesannya terhadap Kehidupan)

Kedua, luluhawa fizikal atau luluhawa mekanikal, yang disebabkan oleh pengaruh faktor fizikal pada batuan seperti suhu, tekanan udara, dan gelombang. Luluhawa ketiga ialah luluhawa biologi yang dilakukan oleh organisma atau makhluk hidup melalui aktiviti mereka di sekitar persekitaran batu.

  • Hakisan adalah proses menghakis bahagian tertentu permukaan bumi. Air yang mengalir di sungai boleh menyebabkan dinding sungai runtuh. Berdasarkan penyebabnya, hakisan dapat dibahagikan kepada 5, iaitu ablasi (aliran air), deflasi (bertiup angin), kakisan (penyejukan hembusan bahan dan butiran pasir), lelasan (gelombang air laut), dan eksarasi.
  • Sedimentasi adalah proses menyimpan bahan yang terhakis di tempat tertentu yang disebabkan oleh angin, aliran air, atau glasier. Semua bahan yang mengendap kemudian bergabung dan membentuk batuan baru yang disebut batuan sedimen.

Berdasarkan penyebabnya, pemendapan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pemendapan air (pemendapan yang dibawa oleh air), pemendapan aeolis (curah hujan yang dibawa oleh angin), dan pemendapan laut (pemendapan yang dibawa oleh air laut).