Kesan Mobiliti Sosial, Positif dan Negatif

Kehidupan manusia sangat ditentukan oleh adanya strata atau status sosial, walaupun tahap kebahagiaan tidak ditentukan oleh ini. Dalam mobiliti mereka sebagai makhluk sosial atau apa yang biasa disebut mobilitas sosial, manusia memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk bergerak baik secara mendatar atau secara berperingkat. Dan kesan mobiliti sosial wujud, baik secara negatif maupun positif.

Secara umum, mobiliti sosial dapat didefinisikan sebagai pemindahan status seseorang atau kumpulan dalam struktur sosial masyarakat. Di mana, perpindahan ini dicirikan oleh perubahan tingkah laku atau interaksi seseorang, baik secara individu dan kumpulan.

Dalam proses mobiliti, terdapat kesan terhadap seseorang atau kumpulan. Kesan mobiliti sosial boleh berupa kesan positif atau negatif. Mengenai apa sahaja?

Kesan Positif Mobiliti Sosial

Kesan positif mobiliti sosial adalah kesan yang bermanfaat dan memberi manfaat bagi orang yang menjalankan mobiliti sosial. Kesan positif dapat mendorong orang untuk berkembang dengan lebih baik. Terdapat beberapa contoh kesan positif mobiliti sosial, termasuk:

  • Meningkatkan Integrasi Sosial

Kesepaduan sosial bermaksud proses penyesuaian antara beberapa elemen yang berbeza dalam satu kumpulan sehingga dapat menghasilkan corak kehidupan yang mempunyai fungsi dan tujuan yang harmoni. Mobiliti sosial yang berlaku dalam masyarakat menyebabkan perubahan dalam keadaan sosial, baik dalam gaya hidup dan pemikiran.

  • Mempercepat Kadar Perubahan Sosial

Dengan mobiliti sosial, kehidupan seseorang akan berubah mengikut status sosial mereka. Perubahan sosial boleh menjadi perubahan yang baik jika diikuti oleh sumber daya manusia yang berkualiti. Keadaan hidup seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik akan mempengaruhi pemikiran, gaya hidup dan kehidupannya.

  • Mendorong Seseorang Untuk Melangkah Ke Depan

Dengan melihat orang lain yang melakukan mobiliti sosial, kita akan termotivasi untuk menjadi lebih maju dengan meningkatkan kemampuan kita untuk bersaing dengan orang lain.

  • Meningkatkan Kesejahteraan Hidup

Indikator kesejahteraan menurut UU No. 10 tahun 1992 "Jika dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan psikologi, dan kebutuhan pengembangan". Keperluan asas minimum merangkumi keperluan utama seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

(Baca juga: Faktor Definisi dan Mobiliti Sosial)

Keperluan psikologi merangkumi agama dan hiburan. Sementara itu, keperluan pembangunan merangkumi kesihatan dan pendidikan. Individu yang mempunyai status sosial yang tinggi cenderung dapat memenuhi ketiga-tiga keperluan ini, sehingga mereka boleh dikatakan dapat mencapai kehidupan yang sejahtera.

  • Meningkatkan Kualiti Hidup

Sekiranya anda telah mencapai kehidupan yang sejahtera, ia akan berusaha meningkatkan kualiti hidup. Contohnya, membeli kenderaan yang lebih baik, makan makanan berkhasiat, dan memilih institusi pendidikan dengan kualiti yang baik.

Kesan Negatif Mobiliti Sosial

Mobiliti sosial juga boleh memberi kesan negatif. Di mana, kesan negatif yang dapat timbul dari mobiliti sosial adalah seperti berikut:

  • Berlakunya konflik

Konflik timbul kerana penolakan mobiliti sosial yang berlaku pada orang lain. Ini dapat diatasi jika kita melihat kemampuan diri dan berusaha meningkatkan kemampuan kita dengan merenung pencapaian orang lain. Sekiranya kita tidak dapat menerima pencapaian orang lain, konflik akan lahir yang memudaratkan diri kita sendiri dan juga yang lain.

  • Gangguan psikologi

Dalam kes ini, munculnya ketakutan dan kegelisahan akibat melihat mobiliti sosial yang berlaku pada orang lain berlarutan. Gangguan psikologi boleh mengalahkan diri sendiri dan menyebabkan beberapa penyakit peribadi.

  • Kemunculan keretakan dalam hubungan

Hubungan yang baik akan putus jika ada rasa cemburu atau bangga. Mobiliti sosial boleh menyebabkan orang lain cemburu dan orang yang melakukan mobiliti sosial berkelakuan berbeza daripada biasa atau menunjukkan kepada orang lain kerana pencapaian yang telah mereka capai.