Perlindungan dan Penguatkuasaan Undang-Undang di Dunia

Cuba anda bayangkan, apa yang terjadi jika tidak ada peraturan dalam keluarga, di sekolah tidak ada peraturan, di masyarakat tidak ada norma sosial, dan di negeri ini tidak ada undang-undang atau undang-undang? Apa yang akan berlaku? Kekacauan dalam semua bidang kehidupan awam dan negara?

Apa pun, penguatkuasaan undang-undang semestinya sangat penting untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan negara. Untuk mewujudkannya, perlu melakukan usaha untuk menjalankan proses perlindungan dan penegakan undang-undang. Ini juga berlaku di Dunia.

Perlindungan undang-undang adalah semua usaha yang dilakukan oleh penegak undang-undang untuk melindungi hak-hak subjek hukum agar hak-hak ini tidak dilanggar. Di mana, penegakan hukum ini dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung berbagai elemen, yaitu adanya perlindungan pemerintah untuk warganya, jaminan kepastian hukum, dan terkait dengan hak-hak warga negara. Selain itu, perlindungan dan penegakan undang-undang di Dunia juga penting bagi kehidupan negara, ini adalah untuk mewujudkan penegakan aturan hukum, menegakkan keadilan, dan menciptakan kedamaian.

 • Penegakan aturan hukum, dengan penegakan aturan hukum, undang-undang memiliki kekuatan besar dalam mengatur tindakan manusia.
 • Menegakkan keadilan, undang-undang memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warganegara tanpa mengira bangsa, agama, status atau kedudukan sebagai subjek undang-undang. Selagi subjek undang-undang berhak, undang-undang akan terus melindungi hak-hak ini.
 • Merealisasikan kedamaian, dengan menegakkan undang-undang, keadilan dalam memastikan hak setiap subjek undang-undang akan diwujudkan. Dengan demikian kedamaian akan dapat dicapai.

Peranan Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang

Untuk merealisasikan penguatkuasaan undang-undang dalam dunia yang adil, peranan agensi penguatkuasaan undang-undang sangat penting. Sebenarnya, itu telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, institusi yang dimaksud adalah Polis Republik Dunia (Polri), Kantor Peguam Indonesia, Peguambela, Hakim, dan Komisi Pemberantasan Rasuah (KPK).

 • Polis Indonesia (Polri)

Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 13, Polisi Nasional memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan undang-undang, memberikan perlindungan, tempat tinggal, dan layanan kepada masyarakat.

 • Pejabat Pendakwa RI

Peranan jaksa penuntut RI diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, menegakkan hakim dan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan keputusan kriminal, mengawasi dan keputusan kriminal bersyarat. Selain itu, peranan jaksa juga adalah untuk menyiasat jenayah tertentu berdasarkan undang-undang.

 • Penyokong

Peranan peguam bela atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan undang-undang adalah untuk memberikan bantuan undang-undang kepada subjek undang-undang seperti membuat dan mengajukan tuntutan, jawapan, keberatan, penolakan, mendesak untuk diadili dengan segera atau untuk memutuskan kes, dan sebagainya.

 • Hakim

Peranan hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan kes-kes hukum berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

(Baca juga: Pertahanan Negara: Makna, Unsur dan Asas Undang-undang)

 • KPK

Peranan Suruhanjaya Pemberantasan Korupsi dalam melindungi dan menegakkan undang-undang termasuk membasmi tindakan jenayah rasuah, melakukan penyiasatan, penyiasatan dan pendakwaan terhadap jenayah rasuah. Di samping itu, mengambil langkah berjaga-jaga terhadap tindakan jenayah rasuah.

Dinamika Pelanggaran Undang-Undang

Dinamika pelanggaran undang-undang merangkumi contoh tingkah laku haram dan sekatan yang dapat dilihat dalam kehidupan seharian dan cara berpartisipasi dalam penguatkuasaan dan perlindungan undang-undang. Terdapat beberapa contoh tingkah laku haram, iaitu:

 • Melanggar peraturan sekolah

Pelanggaran boleh terjadi dalam bentuk ponteng sekolah, ketidakhadiran, perkelahian, atau tiba lewat. Pelanggaran ini biasanya akan diikuti oleh sekatan dalam bentuk hukuman langsung oleh guru atau amaran dari guru BK.

 • Melanggar Peraturan Lalu Lintas

Dalam lalu lintas, pelanggaran yang sering dilakukan tidak memakai topi keledar dan melanggar tanda lalu lintas, walaupun peraturan ini dibuat untuk keselamatan jalan raya. Sekatan yang biasa diterima oleh pelanggar adalah dalam bentuk hilang dari polis sehingga dipenjarakan.

 • Melanggar Undang-Undang Jenayah

Kesalahan seperti mencuri, membunuh dan mengedar dadah. Di mana, sekatan yang akan diterima oleh pesalah undang-undang jenayah adalah hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti penjara.