Apakah Corak Tata Ruang Kampung?

Apa pendapat anda apabila anda mendengar perkataan "kampung"? Mungkin anda akan ingat semua kesederhanaan yang ditawarkan dan tradisional, jadi akan terasa sangat berbeza dengan bandar. Namun, ini bukan satu-satunya perkara yang dapat dikaji dengan kampung. Kerana sebenarnya, ada banyak hal lain yang menjadi ciri corak spasial desa, bersama dengan perkembangan di semua bidang yang menjadikan desa semakin maju dan tidak kalah dengan kota.

Asal kata "desa" berasal dari bahasa Sanskrit, iaitu "dhesi" yang bermaksud tempat kelahiran. Jadi ia dapat ditafsirkan, jika kampung itu bukan hanya mengenai integriti fizikal tetapi juga unsur budaya yang ada di dalamnya. Menurut Bintarto, definisi kampung adalah unit geografi, budaya, politik, ekonomi dan sosial yang telah wujud di suatu kawasan sejak sekian lama.

Sementara itu, menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 1 pasal 1, desa adalah daerah yang terdiri dari masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat mereka yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah tersebut. daerah.

Sekiranya anda melihat kehidupan di kampung, terdapat beberapa ciri kampung, iaitu memiliki wilayahnya sendiri, saling bekerjasama dan norma agama, kehidupan agraria, proses sosial yang lambat dan tradisional, pemerintah dipimpin oleh seorang ketua kampung yang dipilih secara langsung oleh orang.

Secara amnya, corak ruang desa sederhana, seperti rumah yang dikelilingi oleh pekarangan atau banyak kawasan hijau, baik sawah maupun sawah. Namun, di kampung maju, umumnya memiliki pola ruang desa yang lebih kompleks seperti fasilitas pendidikan, tempat beribadah, pasar, atau perusahaan yang mengelola sumber daya alam.

(Baca juga: Kesan Pemanasan Global yang Perlu Anda Ketahui)

Terdapat beberapa corak spasial kampung yang perlu kita ketahui, termasuk Komuniti Vivage Pertanian Nuklear, Komuniti Village Line, dan Komuniti Open Country atau Trade Center.

  • Komuniti Viollage Pertanian Nuklear

Dalam corak ini, penduduk kampung membina rumah mereka di kawasan terpusat. Ini untuk memudahkan mereka bertemu atau berkumpul. Lokasi pengelompokan ini biasanya di kawasan strategik seperti persimpangan pengangkutan.

  • Corak Longitudinal / Tracing (Komuniti Desa Line)

Corak ini biasanya mengikuti laluan utama seperti sungai, pantai dan jalan raya. Di kawasan pemantauan yang sedikit landai, penempatan dapat tumbuh dan ada yang dapat tumbuh. Pada amnya, penduduk pesisir akan menjadi nelayan atau terlibat dalam aktiviti perdagangan.

  • Corak Penyebaran (Komuniti Negara Terbuka atau Pusat Perdagangan)

Corak ini terbentuk kerana penempatan yang tersebar. Secara amnya, pola penempatan seperti ini terletak di kaki gunung atau dataran rendah. Pembesaran dilakukan ke semua arah kerana penduduk dapat membina rumah atau kediaman mereka dengan bebas.

Elemen Desa

Pada tahun 2000, banci penduduk menunjukkan bahawa peratusan penduduk di kawasan bandar sekitar 42 persen, yang bermaksud bahawa sekitar 58 persen penduduk tinggal atau tinggal di kampung. Data juga menunjukkan bahawa kebanyakan penduduk kampung bekerja sebagai petani atau lebih banyak kampung yang terlibat dalam pertanian.

Oleh itu, jika dilihat dari pola penempatan di atas, ia mempunyai 3 elemen utama, iaitu adanya wilayah atau wilayah, kehadiran penduduk, dan penciptaan susunan kehidupan dalam masyarakat.